Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 2. 10. 2006, Praha

Přítomni: prof. Aschermann, dr. Jansa, doc.Lindner, prof. Linhart, dr. Paleček, dr.Škvařilová, prof. Widimský,
Omluveni: dr. Brychta, dr.Al Hiti
Zapsala 2.10.. 2006 dr.Škvařilová

Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Vysloven souhlas se zápisem ze schůze 8.6.2006.

 1. Diskutovány možnosti spolupráce s českou revmatologickou společností. 
   
 2. Financování léčby a zdravotnických prostředků pro léčbu PH, centralizace péče. Prof. Aschermann bude kontaktovat ředitelemVZP dr. Horákem k prodiskutování počtu center zabývajících se PH. 
   
 3. Aktualizace databáze členů PS PC. Současná databáze byla zaslána všem členům výboru PS PC dr.Škvařilovou v týdnu před touto schůzí,. Došlo k nárůstu členů PS na 72. Další aktualizace cca za půl roku. Seznamy členů včetně přihlášky do PS PC jsou k dispozici na webových stránkách ČKS. Dr.Škvařilová zajistí zveřejnění všech zápisů PS PC na těchto webových stránkách. 
   
 4. Sympózium PS PC:
  Uskuteční se 11.1.- 13.1.2007 ve Špindlerově Mlýně, pravděpodobně v Hotelu Arnika v Labské. Kapacita hotelu 200 osob, k dispozici je konferenční centrum. Náklady na osobu/noc 1000,-Kč + registr.poplatek cca 150,- Kč, hradí účastníci sami.Autoři vyzvaných přednášek, lékaři s aktivní účastí a členové výboru budou mít uhrazen registrační poplatek i ubytování. Mgr.Předběžný program – okruhy: 1. Historie plicní cirkulace (prof. Widimský, doc. Susa, příp. prof. Torbický) .2. Patofyziologie PH (prof. Berger, doc. Hampl)3. Trombembolická plicní hypertenze (prof. Mayer, doc. Lindner) a akutní plicní embolie. 4. PH u revmatologických onemocnění (doc.Bečvář) 5. PH u vrozených srdečních vad (doc. Popelová, dr. Brychta). 6. Trendy v antikoagulační terapii (prof. Malý, doc. Karetová) Satelitní sympózia firem cca á 40 min, 1x ve čtvrtek, 3x v pátek.Pátek 12.1.07 lyžování do 14.hod , pak sympozium. Abstrakta nebudou . K účasti budou přizváni i členové České pneumologické společnosti a členové České revmatologické společnosti
  Pokud by přijel prof.Mayer, byly by mu uhrazeny i cestovní náklady. Prof. Aschermann s dr. Jansou zažádají ČLK o přidělení bodů za účast na tomto sympóziu. 
   
 5. Pulmonary circulation 2010: 24.10.2006 jsou pozváni do Prahy prof. Torbický a prof. Galie k diskuzi, zda by bylo možné toto sympózium uskutečnit v Praze. Budeme se snažit o organizaci podobného sympózia v ČR v Praze. Nutné zjistit možnosti financování ze strany European Heart House. 
   
 6. Bulletin PS PC: Prof. Aschermann zjistí cenu vytištění v Cor et Vasa – předpoklad Reprint cca 20 – 30 stran. Texty by měly být dodány do konce listopadu 2006, podle ceny by byl stanoven počet výtisků.) 
   
 7. Hospodaření PS PC: stále je pro potřeby výboru PS PC deponováno 250 000,- Kč u Sdružení pacientů s PAH. Dr. Brychta má domluvenou schůzku s ing. Buchničkovou k domluvě o realizaci subkonta PS PC. 
   
 8. Různé: Registr pacientů s PH –pravděpodobně bude zajišťovat doc.Dušek cestou ČKS. Dr. Jansa zjistí potřebu finančních prostředků. 
   
 9. Další schůze výboru PS PC je plánována na prosinec 2006 nebo až na sympóziu PS PC v Krkonoších. Podrobnosti rozešle dr. Jansa emailem.

Zapsala dr. Škvařilová 2.10.2006

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost