Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 13. 5. 2019, Brno

Přítomni: Michael Aschermann, Pavel Jansa, Martin Hutyra
Omluveni: Aleš Linhart, Jaroslav Lindner, Jana Popelová-Rubáčková, Radek Pudil

Program: příprava sympozia PS PC – 18.-19.10.2019, Lednice, tematické bloky: plicní embolie, plicní hypertenze a další KV onemocnění v těhotenství, transplantace plíce, srdce, a kazuistiky. Domluven také blok Slovenské kardiologické společnosti – prof. Šimková, přispějí nejspíše v bloku věnovaném těhotenství. Bloky firem budou dále domluveny.

První oznámení o sympoziu již bylo členům ČKS posláno elektronicky před sjezdem v Brně, první písemné oznámení do konce června, poplatek pro účastníky nebude vybírán, sponzory osloví paní ing. Kamila Prchalová, zatím zajištěno 50 pokojů v hotelu My, Lednice.

Prof. Aschermann osloví písemně všechny přednosty KV center v ČR s cílem získat pro sympozium co nejvíce kazuistických sdělení – do konce května.

Dále opět diskuze ohledně série článků do Cor et Vasa, věnovaných poznatkům ze světového setkání 2019, konkrétní podoba bude ještě upřesněna.

Konstatováno, že letos na sjezdu ČKS pouze jeden blok, pro rok 2020 snaha mít opět dva bloky, případně ve spolupráci s jinou PS ČKS.

 

Zapsal: Michael Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost