Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 8. 5. 2017

Přítomní bez titulů: Sovová, Karel, Juráň
Omluveni: Špinarová, Radvanský, Skalická
Z výboru z osobních důvodů odstoupil: ELbl

  1. Sovová podala přehled o práci skupiny za minulý rok: přednášky na sjezdu ambulantních kardiologů, na sjezdu praktických lékařů, dva bloky na výročním sjezdu. Výbor nedoporučuje vzhledem k personální situaci organizovat vlastní akci.
  2. Karel navrhl zaslat dopis na kardiocentra s prosbou o dodání dat o kardiorehabilitaci tak, aby se mohly srovnat roky 2006 a 2016. V příloze je návrh dopisu. V dopisu oslovíme vedení kardiocenter s prosbou o kontaktní osobu, která bude touto činností pověřena.
  3. Zároveň výbor diskutoval o vytvoření sítě kardiorehabilitačních zařízení, která splňují  nastavená kriteria.
  4. ELbl se z osobních důvodů vzdal členství ve výboru, Sovová oslovila paní Klímovou- na dalším místě je Vaněk a Matoulek- jak se vybere další člen.

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost