Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 4.–6. 1. 2008

Výroční XI. sjezd PS KV RHB – Teplice nad Bečvou – 4.–6. 1. 2008

Přítomni: prof. L.Elbl, dr. J.Jančík, dr. I.Karel, dr. J.Leisser, prof. J.Siegelová, doc. E.Sovová
Omluveni: dr.H.Skalická, doc.J.Špác

Body jednání:

 1. Příprava výročního sjezdu ČKS – Brno 2008. Bude hodinový blok PS – „Jak na to“. Zde budou celkem čtyři přednášky po 15 minutách:
  o Kardiovaskulární RHB u pacientů po chirurgické korekci chlopenních vad: dr. S. Nehyba
  o Kardiovaskulární RHB u pacientů s diabetes mellitus: prof. J. Siegelová
  o Kardiovaskulární RHB u pacientů s plicní hypertenzí: dr. P. Jansa
  o Kardiovaskulární RHB u pacientů se stimulačními a defibrilačními systémy: doc. P. Neužil
  Následovat budou 2 bloky po 60 minutách, kde budou přednášky po 10 nebo 15 minutách, dle výběru – všechny tyto příspěvky projdou recenzním řízením. Dodatečně bude určeno, zda část tohoto bloku nebude vyhrazena prezentaci a následné diskusi o možnostech řízení KV rehabilitace lékaři kardiology, včetně prezentace připravovaných kódů.
 2. Jednání o získání souhlasu odborné společnosti tělovýchovného lékařství o možnosti sdílet kód 24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH (sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob) v rámci časné KV rehabilitace u nemocných po revaskularizačních invazivních a kardiovaskulárních výkonech rovněž lékaři s odborností 107 – kardiolog.
 3. Příprava návrhu nového kódu v rámci odbornosti 107:
  o Pohybové vedení nemocného s kardiovaskulárním onemocněním v rámci primární prevence
  o Pohybové vedení nemocného s kardiovaskulárním onemocněním v rámci sekundární prevence
  Budou vypracovány návrhy, kde bude určeno, co by měl takový kód obsahovat, včetně návrhu kalkulačního listu. Bude se vycházet z Lázeňského indikačního seznamu, tedy tato ambulantní kardiovaskulární RHB bude určena stejným skupinám, kterým je určena lázeňská léčba z indikace „II“. V prvním roce po akutním IM, po revaskularizaci myokardu (chirurgické nebo katetrizační) a po dalších kardiochirurgických výkonech by byla alternativa buď lázeňská léčba nebo ambulantně vedená kardiorehabilitace (cca 3 měsíční plně hrazená ZP, následně se spoluúčastí pacienta ??). V dalších letech již jen ambulantní kardiorehabilitace (cca 3 měsíční plně hrazená ZP, následně se spoluúčastí pacienta ??).
  Stejným způsobem budou muset být zohledněny i kódy pro fyzioterapeuty, aby mohli provádět RHB na základě návrhů kardiologů a nejen rehabilitačních lékařů.
  Na přípravě se budou podílet 3 pracovní týmy:
  pracovní tým prof. Siegelové
  pracovní tým doc. Sovové
  pracovní tým Karel – Skalická
  Tyto návrhy budou odeslány elektronicky dr.Karlovi do konce března 2008 tak, aby bylo možné zapracovat všechny připomínky a vše předložit ke schválení výboru ČKS v rámci výročního sjezdu v Brně 5/2008. Následně by byly tyto nové kódy předloženy k dohodovacímu řízení. Dodatečně se rozhodneme, zda budeme předkládat žádost ke schvalování pro rehabilitaci v rámci primární i sekundární prevence nebo jen sekundární, ale připravíme oba kódy. Zároveň se zvažuje možnost veřejného projednání v rámci bloku PS kardiovaskulární rehabilitace právě na výročním sjezdu v Brně 5/2008.
 4. Byla diskutována možnost podílet se na projektu v rámci Evropských fondů. Doc.Sovová
  zjistí, zda jsou okruhy vhodné k vypracování projektu. Je zvažována možnost vytvoření několika garančních center pro kardiovaskulární RHB (Brno, Olomouc, Praha). Tato centra by spolupracovala i při tvorbě projektu z Evropských fondů.

V Teplicích nad Bečvou, dne 4. ledna 2008

Dr. I. Karel, předseda PS KV RHB

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost