Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 7. 5. 2018

Přítomní (bez titulů) Juráň, Skalická, Karel, Matoulek, Sovová

Omluveni (bez titulů) Špinarová, Radvanský

1. Další činnost pracovní skupiny

  • Vytvořit seznam pracovišť- Sovová osloví členy PS
  • Grant ČKS pro juniory- monitorace pohybové aktivity- Matoulek návrh

2. Přednášková činnost

  • V rámci amb. Kardio- Skalická osloví výbor
  • V rámci dne preventivní kardiologie- Sovová osloví výbor
  • V rámci TVL sjezdu- Matoulek

3. Je třeba zvolit nového předsedu, do 30.6. dají členové výboru koncepci práce pracovní skupiny, pak se bude volit předseda přes sekretariát ČKS.

4. Lázně- Sovová osloví vedení lázní- pomoc při řešení snížení indikace skupiny II- kardiovaskulární choroby.

 

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost