Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 18. 1. 2011

Přítomni bez titulů Sovová, Siegelová, Juráň
Omluveni ostatní

  1. Recenzenti na sjezd v Brně- Sovová, Siegelová, Juráň, Skalická, Vaněk
  2. Přednášky v bloku PS- 2x zahraniční řečník, Sovová krátký úvod, Juráň- postavení lázeňství v EBM (názvy se upřesní)
  3. Upgrade guidelines- Sovová napíše návrh autorů a témat, výbor odsouhlasí, termín přípravy květen 2011, obhajoba na podzim (viz přiložený materiál).
  4. Číslo Cor Vasa- Sovová napíše témata, výbor doplní a stanoví termín (viz přiložený materiál)

 

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost