Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 2. 5. 2011

Přítomní (bez titulů): Sovová, Skalická, Karel, Juráň, Vaněk
Omluveni (bez titulů): Chaloupka, Siegelová

  1. Nove guidelines- po dlouhé debatě se výbor usnesl, že do konce roku vytvoříme pracovní versi ve smyslu návrhu prof. Widimského- jednoduchý text, tabulky, v přílohách rozvedené jednotlivé okruhy (Skalická, Karel -amb, Vaněk, Juráň- lázně, Špinarová- selhání, Siegelová- obecné, Táborský- PM, DM ??, vady ??).
  2. Časopis Cor Vasa- Sovová kontaktovala prof. Aschermanna- pokud dodáme text do konce roku, mohlo by to být plus minus březnové číslo. Máme sdělit def. stanovisko.
  3. Volby- podle stanov máme zvolit nového předsedu, který nastoupí na příštím sjezdu v Brně… s kandidaturou souhlasil prim Juráň, prosíme o hlasování emailem do konce května na mailovou adresu eliska.sovova@fnol.cz nebo eliska.sovova@seznam.cz.
  4. Bylo by vhodné mít své bloky i na sjezdech  jiných skupin- všichni osloví potenciální možnosti k prezentaci KV rehabilitace.

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost