Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 14. 5. 2019

Zápis z jednání výboru pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace v rámci výročního sjezdu v Brně 14.5.2019
(jména bez titulů)

  1. Sovová pogratulovala Skalické ke zvolení předsedou.. předání se uskuteční v lednu 2020 na sjezdu amb. kardiologů v Olomouci, do té doby zorganizuje sekretariát nové volby výboru.
  2. Sovová podala přehled o práci skupiny za minulý rok: přednášky na sjezdu ambulantních kardiologů (Karel, Skalická), na sjezdu TVL. Obnovení sjezdu pracovní skupiny v Teplicích n B.- leden 2019. Jeden blok na sjezdu ČKS 2019.
  3. Příští sjezd- Sovová bude kontaktovat vedení Lázní Teplice- leden 2020: termín se nesmí překrývat s amb. kardio.
  4. Sovová dokončí síť ambulantních pracovištˇ- bude kontaktovat předsedu ČKS s prosbou umístnění na web.

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost