Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 18. 5. 2010

Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny KV rehabilitace konané 18.5.2010 v Brně.

Přítomní (bez titulů): Juráň, Vaněk, Sovová, Skalická, Karel, Siegelová
Omluveni: Chaloupka

  1. Sjezd termín leden 2011 v Teplicích. Navrženo jako mezinárodní- účast slovenských kolegů. Program a organizační zajištění Juráň.
  2. Byli jsme osloveni prof. Aschermanem, abychom udělali celé číslo Cor Vasa, souhlas, možnop během roku.
  3. Je nutno aktualizovat doporučení pro rehabilitaci (pro pojišťovny, pro personální a přístrojové vybavení, ev novinky podle evr. Guidelines). Na sjezdu v Teplicích první pracovní verse.
  4. Zašleme dopis na MZ stran kodu pro KV rehabilitaci (Sovová), pokud se neozvou sami, budeme iniciovat další jednání po volbách.

Další schůzka na Homolce na podzim.

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost