Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 27. 11. 2009

Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny KV rehabilitace konané 27.11.2009 na Homolce.

Přítomní (bez titulů): Chaloupka, Juráň, Vaněk Sovová
Omluveni: Skalická, Karel, Sieglová

  1. Sjezd termín 15-17.1.2010 v Poděbradech. Nutno do 5.12 mít program, zatím se přihlásil jeden abstrakt. Návrh programu je v příloze, žluté obvolá Sovová, ostatní prosím o doplnění nejpozději do 3.12 a odeslání na adresu eliska.sovova@fnol.cz.
  2. Byli jsme osloveni prof. Aschermanem, abychom udělali celé číslo Cor Vasa- prosím návrhy do konce prosince.
  3. Je nutno aktualizovat doporučení pro rehabilitaci (pro pojišťovny, pro personální a přístrojové vybavení, ev novinky podle evr. Guidelines). Sovová rozešle autorům a členům výboru text k úpravě. Termín do konce února 2010.
  4. Kody pro KV rehabilitaci řeší Skalická, prosíme o zaslání kopie dopisu a krátké shrnutí situace.

Zapsala Sovová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost