Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 26.6.2019

Přítomni: David Pospíšil, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký, Radka Procházková

  1. Kontrola předchozího zápisu z členské schůze odsouhlaseno
  2. Doc. Hozmann oslovil pracovní skupinu s nabídkou spolupráce na další tvorbě atestačních programů a kurzů
  3. Představení nového výboru ČKS – Ing. Pospíšil
  4. Pracujeme na hlavičkovém emailu a hlavičkovém papíru – Ing. Pospíšil
  5. Komunikační platforma bude pro kardiotech oficiální webové stránky ČKS, s tím, že doména www.kardiotech.cz bude přesměrována na tyto oficiální webové stránky – zajistí Br. Bulková
  6. Veškerá komunikace k členům bude probíhat přes automaticky rozeslané emaily a tyto webové stránky
  7. ÚZIS poskytl data k analýza pacientů podstupující radioterapii s implantací kardiostimulátoru – Mgr. Nečasová
  8. Proběhne revize arytmo registrů.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost