Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 20.2.2018

Přítomni: Martin Mudroch, David Pospíšil, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký, Dalibor Klimeš, Radka Procházková

 1. Kontrola předchozího zápisu ze schůze 23.1.208 – odsouhlaseno
 2. Informace z velkého výboru ČKS: stran grantu pro techniky – instrukce přijdou zájemcům o grantu emailem, každý by měl obdržet zálohu 1.000 EUR vše si zařídí sám, od všeho každý účastník ponechá účtenky a na základě toho bude provedeno zúčtování. Abstrakt musí být vytištěn a podepsán a zaslán na ČKS. Nutno ověřit zdali se jedná o dar. Na ESC bylo odesláno celkem 16 abstraktů.
 3. Přesměrování emailů bylo vyřešeno a funkčnost emailové schránky KardioTech byla ověřena.
 4. Streamovací technika pro webináře – nyní je možnost dělat webináře z kanceláří ČKS.
 5. Kongres ČKS – technické postery budou zařazeny v rámci lékařské sekce.
 6. Dokument o kompetencích – je v řešení, právník osloven.
 7. Oslovení center stran techniky – všem byl poslán email. Bude zveřejněno pouze na uzavřené webové platformě.
 8. ESC aktivní účast – David napsal email vedení ESC stran přiblížení cílů a vizí skupiny KardioTech o možnosti začlenění samostatné skupiny KardioTech jako další skupiny.
 9. FNHK – jednodenní seminář – princip jiných přístrojů – plán výjezdního zasedání – další plán bude doplněn, Jakub Střítecký zjistí více informací. Zajímavá spolupráce se skupinou Společnost lékařských biofyziků, také osloví Jakub Střítecký.
 10. Doc. Petr Peichl – je člen komise pro ESC vzdělávání lékařů v elektrofyziologii. Nabízí pomoci s integrací těchto programů do ČR. Návrh: aby někdo z nás udělal tento kurz pro Allied Professionals.
 11. Výbor pro zdravotnictví – zúčastnil se Martin – probírá se protikuřácký zákon, vzdělání sester, kdy by se znovu mělo uznat, že sestra se středním vzděláním bude mít vyšší kompetence.
 12. Termín příští schůze bude v rámci ablačního workshopu

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost