Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 27.11.2017

Přítomni (bez titulů): Martin Mudroch, David Pospíšil, Radka Procházková, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký

1. Kontrola předchozího zápisu ze schůze 11.10.2017 – odsouhlaseno.

2. Prof. Táborský potvrdil až 15 míst pro techniky, kteří zašlou abstrakt na kardiologický kongres do Mnichova, bude potvrzeno, zdali je minimálně dvouleté členství v ČKS nutností. Abstrakt se bude standardně zasílat přes stránky ESC.

3. Konference srdečního selhání – dnes definitivně potvrzení program s Doc. MUDr. Melenovským o průběhu interaktivního workshopu – interaktivní práce s programery, simulátor levokomorové podpory, pracoviště dálkové monitorace, stanoviště spánkové apnoe – organizátor Lucie Nečasová a Marie Bláhová (IKEM).

4. Mezinárodní kongres biomedicínských inženýrů – kdy a kde ověří Lucie Nečasová.

5. Guidelines pro akce organizované pro KardioTech – za akci je vždy zodpovědný někdo z výboru KardioTech. Budou připravena pravidla – David Pospíšil.

6. Volba komunikační platformy – Skype či WhatsApp – Pro on-line schůze zvolen Skype.

7. Sdílený dokument, kde budeme evidovat jednotlivé aktivity a výsledek těchto aktivit (organizace kongresů, participace na kongresech aj.) – David Pospíšil.

8. Určení koordinátora pro vzdělávání (jak se hlásit na IPVZ, atestační vzdělávání) – jednohlasně byl zvolen Jakub Střítecký.

9. Seznam pracovišť s kontaktními osobami a technologiemi, které mají, měla by být uvedena tel. čísla na sál – připraví Veronika Bulková.

10. V rámci ČKS – bude jeden blok vyzvaných přednášek + bloky sestavené na základě zaslaných abstrakt – odsouhlaseno.

11. Pokud by měl někdo zájem o komentovaný poster – uvede to do poznámky, David Pospíšil probere s Prof. Linhartem zdali je možné umístit technické postery do lékařských posterů

12. Návrh dalšího termínu schůze na 23.1. ve večerních hodinách, kratší schůzka by ještě předcházela 14 dní před tím.

13. 26.-28.1. 17. Odborné sympozium firmy Medtronic – měli bychom být osloveni v rámci jednoho bloku vyzvaných přednášek.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost