Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 10.11.2020

Schůze výboru KardioTech 10. 11. 2020 (online)

Přítomni: David Pospíšil, Veronika Bulková, Dalibor Klimeš, Jakub Střítecký, Lucie Nečasová, Martin Mudroch

  1. Na základě výzvy, která byla cestou hromadného mailingu ČKS rozeslána všem členům PS KardioTech nebyla ve stanoveném termínu do schránky kardiotech@kardio-cz.cz doručena žádná zpráva. Bude rozeslána následující odpověď:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Na základě zprávy o činnosti PS KardioTech za uplynulé období, která byla hromadně rozeslána všem členům, bychom Vám rádi poděkovali. V avizovaném časovém rozmezí nebyl na naši výzvu doručen jediný e-mail. Tímto vnímáme, že členská základna nemá k práci výboru PS KardioTech výhrad a přicházející podněty jsou řešeny průběžně a efektivně

Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

Za výbor PS KardioTech, David Pospíšil

  1. Informace z výboru ČKS ze dne 3. 11. 2020: Bylo otevřeno téma provádění echokardiografických vyšetření nelékaři s následujícím stanoviskem výboru ČKS:

Náplní oborů biomedicínský inženýr, biomedicínský technik, radiologický asistent, radiologický technik není samostatné provádění vyšetření, pouze asistence při nich. Za asistenci nelze považovat provedení registrace echokardiografického vyšetření s následným vyhodnocením lékařem.
Výbor ČKS pověřuje výbor ČAKVZM ve spolupráci s ČAAMK, aby se vyjádřil k otázce potřeby vzniku profese Echokardiografický technik a jejího zapojení do echokardiografických vyšetření.

Výbor PS KardioTech se dohodl, že připraví e-mail k rukám předsedy ČKS prof. Linharta, s odůvodněním vytvoření prostoru k relevantní konstruktivní diskusi a vrácení bodu na další jednání výboru ČKS k obhajobě nelékařů – profesionálů a prezentování stanoviska KardioTech.

Zapsala: Lucie Nečasová, upravil David Pospíšil, schválil výbor PS KardioTech

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost