Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 26.6.2018

Přítomni: Martin Mudroch, David Pospíšil, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký, Dalibor Klimeš, Radka Procházková

  1. Kontrola předchozího zápisu ze schůze 20.2.2018 – odsouhlaseno
  2. Informace z velkého výboru ČKS: Vznikají nové platformy - kardiogenetika a spánková kardiologie.Vznikne stanovisko ČKS k doporučenému dennímu množství konzumace alkoholu - mezioborové doporučení, jelikož se v médiích čím dál častěji objevují zavádějící informace. Příští rok bude na výročním sjezdu o sál méně, bude se redukovat, kvůli nízké obsazenosti sálů. Co bylo však nejhorší - účast na lékařských volných sděleních obecně. Účast na sděleních PS KardioTech byla naopak v nejen poměru k počtu členů PS výborná. 
  3. Aktivní účast na ESC – na základě programu zjistíme kolik bylo schváleno celkem aktivních účastí vs. neschválených žádostí.
  4. Internistický sjezd – do lékařské sekce bylo již plno, do sesterské nemáme zájem podávat abstrakty.
  5. Kongres srdečního selhání Hradec Králové - budeme se účastnit, budou mít pravděpodobně 2-3 témata.
  6. Účast na kongresu IUPESM – účastnili jsme se, témata byla spíše akademická, pokusili jsme se kontaktovat přednášející ze Švédska, která měla konkrétní kroky na vzdělávání, ale bohužel nám do dnešního dne neodpověděla. 
  7. KardioTech podpoří CartoColleague pořádanou v rámci kongresu ČASR – den předem. Budeme se účastnit odborného programu – pošleme upozornění členům.
  8. Kongres ČASR v Ostravě – budeme mít alokovaný sál, dle vybraných abstrakt + plus vyzvané přednášky. Upozornění na možnost přihlášení abstrakt také pošleme upozornění členům.
  9. Zjistíme možnosti podpory členů KardioTech na eventuální úhradu ubytování.
  10. Termín příští schůze: 9.10.2018 na Skype od 20:00.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost