Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 11.10.2017

Přítomni (bez titulů): Martin Mudroch, David Pospíšil, Radka Procházková, Dalibor Klimeš, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký

Ustavující schůze KardioTech

1. Souhlas s programem a jeho doplnění - odsouhlaseno

2. Volební diskuse – seznámení s volebním řádem ČKS, rozdání hlasovacích lístků, následně proběhly volby

3. Volba předsedy – do druhého kola postoupil David Pospíšil a Veronika Bulková, v druhém kolem byl zvolen za předsedu David Pospíšil

4. Diskuze nad zněním dopisu pro ČKS – prohlášení výboru o práci v nadcházejícím čase – bude připraven online a odsouhlasen do konce příštího týdne.

5. XXII. Konference České asociace srdečního selhání konaného dne 1.12.2017 – IKEM – organizace technického workshopu, přesné informace dostaneme od doc. Melenovského. Jednalo by se o především o implantaci přístrojů u léčby srdečního selhání – ve formě technického koutku – programery, dálková monitorace, organizaci má na starosti Lucie Nečasová a Marie Bláhová

6. Spolupráce s PS kardiologických sester a spřízněných profesí - oficiálně oslovíme s oznámením o vzniku a možnosti spolupráce.

7. David Pospíšil omluven z následující schůze výboru ČKS z důvodu aktivní účasti na zahraničním kongresu, schůze se zúčastní Veronika Bulková.

8. Sympózium o arytmiách a kardiostimulácii v Trnavě – představení KardioTech po přednáškovém bloku v odpoledních hodinách.

9. Pozvánka na členství v programovém výboru ke XXVI. Sjezdu na 23.1.2018 – zúčastní se David Pospíšil, bloky do systému do 10.1.2018.

10. Schůze – schůze budou probíhat jak v kancelářích ČKS, tak pomocí Skype hovorů přibližně 1x za měsíc.

11. Termín příští schůze 27.11.2017 Skype

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost