Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 23.1.2018

Přítomni: Martin Mudroch, David Pospíšil, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký
Omluveni: Radka Procházková, Dalibor Klimeš

1. Kontrola předchozího zápisu ze schůze 23.11.2017 – odsouhlaseno.

2. Kongres ČKS – program potvrzen na den 7.5.2018, sál Olomouc pavilon E, ve 14:10 začíná blok vyzvaných sdělení a navazují 2 další bloky vyzvaných přednášek (poruchy rytmu a kardiostimulace, varia).

3. Květnová schůze výboru bude 7.5.2018 po programu PS KardioTech na sjezdu ČKS.

4. Arytmologický kongres 2018 bude dle dostupných informací v Ostravě

5. Nutné sdělit předsedající a pořadí přednášek do 20.2.2018, David Pospíšil rozešle seznam přednášek do bloků.

6. Workshop srdečního selhání – akce proběhla a velice se vydařily praktické ukázky, pozitivní hodnocení.

7. Výroční zpráva 2017/2018 – zpracuje David Pospíšil a výbor schválí.

8. Právník zpracuje dokument o kompetencích biomedicínského a klinického technika/ inženýra – termín zpracování do sjezdu ČKS.

9. Prof. Táborský oslovil výbor s možností integrace KardioTech do Evropských struktur, David Pospíšil zjistí více.

10. Deadline na abstrakta na kongres ESC do 14.2.2018.

11. Výbor rozešle pozvánku na mezinárodní technický kongres a na ablační workshop v Praze 2018.

12. Další schůze výboru PS KardioTech bude 20.2.2018

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost