Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 13.5.2019

Na XXVII. Sjezdu ČKS proběhla po vědeckém  programu členská schůze Kardiotech. Zúčastnilo se 47 členů.

1/ prezentace aktivit Kardiotech, Ing. Pospíšil

2/ dotazy do pléna:

  • a/ chcete mít možnost jít se podívat na stáže?
  • b/ chcete se ne/formálně setkat? Pokud ano, jaký typ akce a jaký termín preferujete?
  • c/ máte nějaké připomínky a návrhy k práci Kardiotech?

Ad a+b - dále budeme postupovat podle zpětné vazby od členů
Ad c - z pléna připomínka, že není dost informací o aktivitách Kardiotech - máme následující informační kanály:

  • webové stránky ČKS - zápisy z jednání výboru
  • Facebook - Kardiotech
  • Hromadné e-maily
  • Možnost osobního kontaktu

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost