Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 6.5.2020

Přítomni: David Pospíšil, Veronika Bulková, Lucie Nečasová, Jakub Střítecký, Martin Mudroch

 1. Kontrola předchozího zápisu z členské schůze – odsouhlaseno
 2. Tvorbě radiologických standardů – Mgr. Nečasová v kontaktu s MUDr. Šedivou, doporučení vycházejí z AAPM TG 34 2019 a HRS odborného stanoviska z roku 2017, již se finalizují poslední dvě kapitoly.
 3. E-mailová schránka funguje korektně, Ing. Střítecký bude pravidelně kontrolovat funkčnost
 4. Vypsání rezidenčních míst pro možnost atestace klinických inženýrů – na základě schůzky Ing. Pospíšila a prof. Linharta bude prof. Linhart vyjednávat při dalším jednání na MZČR
 5. Náhradní termín XXVIII. Výročního sjezdu ČKS je 13. - 16. září 2020. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, bude výborem ČKS hlasována možnost konání kongresu online, podrobnosti prozatím nejsou známy.
 6.  Vyzvaný blok KardioTech pro Sjezd 2020:
  • Využití umělé inteligence v kardiologii – Dr. Plešinger
  • Radioterapie u pacientů s implantovanými kardiostimulátory a kardiovertery-defibrilátory – Dr. Koniarová
  • Budoucnost echokardiografie v České republice – prof. Linhart
 7. Úprava CIED a ablačních registrů – jednání zúčastněných stran posunuta na prozatím neurčito z důvodu epidemie COVID-19
 8. Komora nelékařských povolání – na základě vývoje epidemiologické situace došlo k posunu termínů jednání na neurčito
 9. Extrakční registr – posunut termín rozhodnutí pro COVID-19 na neurčito
 10. Dotazník stran I. Společensko odborného sympozia PS KardioTech (pracovní název) – odpovědí cca 20, zájem o setkání mezi členy je, nové hlasování o termínu konání přeloženo na postCOVID-19

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost