Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 24. 11. 2016

Přítomni: J. Krejčí, I. Málek, V. Melenovský, T. Paleček, D. Zemánek
Omluveni: A. Linhart, J. Veselka

J. Krejčí informoval členy výboru o aktivitě ČKS směrem ke Gynekologicko-porodnické společnosti zaměřené na spolupráci při diagnostice a léčbě peripartální kardiomyopatie. Prof. Táborský odeslal dopis předsedovi Gyn-por společnosti, čeká se na reakci.

Dále byly probrány návrhy na bloky na výroční sjezd ČKS, z navržených témat byly vybrány následující 3 návrhy:

Kontroverze v diagnostice a léčbě HKMP - 60 min 

Genetika HCM (2x 10min + 2x 5min)
Předsedající: D. Zemánek, I. Málek
Genetické vyšetření vždy a všem – A. Krebsová
Genetické vyšetření nemá větší význam – P. Tomašov

Alkoholová ablace septa u HOCM (2x 10min + 2x 5min)
Předsedající: V. Melenovký, S. Januška
Všem nemocných s vysokým LVOTG – J. Veselka
Jen vybraným symptomatickým jedincům – P. Gregor

Typicky ženské problémy – 60 min (3x 15+5 minut)
Předsedající: Jan Krejčí, Tomáš Paleček
1. Takotsubo kardiomyopatie – P. Kuchynka
2. Peripartální kardiomyopatie – M. Lazárová
3. Preexistující kardiomyopatie a gravidita – J. Krejčí

Myokardiální postižení u neuromuskulárních chorob – 60 min (3x 15+5 minut)
Předsedající: Aleš Linhart, Ivan Málek
1. Duchenneova-Beckerova choroba – T. Paleček
2. Laminopatie, myotonické dystrofie – M. Kubánek
3. Friedreichova ataxie, mitochondriopatie- D. Zemánek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost