Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 21. 11. 2017, Praha

Přítomni: J. Krejčí, I. Málek, V. Melenovský, A. Linhart, T. Paleček, D. Zemánek
Omluveni: V. Melenovský, J. Veselka

Členové výboru byli informováni o hodnocení návštěvnosti bloků PS na výročním kongresu ČKS, s uspokojením byla přijata zpráva o příznivém přijetí bloků PS na ECHOdnech 2017.

Na kongres ČKS 2018 dostla PS tři 60min bloky, dále bylo odsouhlaseno usilovat o společné bloky s ČASS a ČAKVZM. Bylo rovněž odsouhlaseno, že členové výboru zašlou do 14 dnů mailově návrhy možných témat, která budou stejnou formou vybrány.

Prof. Linhart navrhl možnost pozvat zahraničního řečníka (prof. W. McKenna), což výbor PS odsouhlasil

Dr. Krejčí informoval členy výboru o výzvě k prezentaci bloku věnovanému kardiovaskulární problematice na Celostátní konferenci perinatologie a fetomaternální medicíny 2018 a o přípravě informačního letáku se sítí kardiocenter, která se budou podílet na programu diagnostiky a léčby PPCM.

Další schůze se bude konat v době výročního kongresu ČKS v květnu 2018-

Zapsal J. Krejčí

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost