Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 14. 5. 2019

Přítomni: doc. Krejčí, doc. Málek, doc. Melenovský, prof. Pudil, prof. Paleček, doc. Zemánek
Omluveni: prof. Linhart

Doc. Zemánek poděkoval zúčastněným za pomoc s přípravou programu pracovní skupiny na právě probíhajícím XXVII. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti. Všichni také vyjádřili spokojenost s průběhem těchto bloků a jejich návštěvností.

Prof. Paleček nabídl PS CHMP účast na ECHOdnech 2019 – k dispozici bychom měli 2 bloky (90 a 60 min). Schůze programového výboru ECHOdnů bude koncem června 2019, do té doby proběhne emailová diskuze o možných tématech. Termín pro podání návrhů bude do konce května a během první poloviny června bude pak program finalizován.

Výbor také po diskuzi podpořil stanovisko, že případná léčba tafamidisem u pacientů s transtyretinovou amyloidózou, by měla být vyhrazena centrům poskytující komplexní péči o nemocné s amyloidózou včetně například hodnocení endomyokardiální biopsie. V tomto smyslu bude informován předseda České kardiologické společnosti.

 

Zapsal D. Zemánek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost