Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 1. 5. 2011, Brno

Přítomni: prof. Linhart, prof. Veselka, doc. Linhartová, doc. Paleček, dr. Fiedler, dr. Krejčí, dr. Zemánek

  1. Volba předsedy PS: všemi hlasy byl předsedou pracovní skupiny zvolen prof. Josef Veselka.
  2. Volby místopředsedů PS: navržen byl počet 2 místopředsedů, kterými byli všemi hlasy zvoleni dr. Krejčí a doc. Paleček.
  3. Výbor projednal možnosti prezentace aktivit PS: každoročně hodlá připravit 1-2 odborné bloky v rámci výročního kongresu ČKS; předseda PS též osloví předsedu PS echokardiografie se žádostí o možnost podílet se na tvorbě programu letošních Echodnů 1-2 sekcemi, které by byly zaměřeny postgraduálně (v případě souhlasu o spoluúčasti budou jejich témata blíže specifikována dle daného časového prostoru).
  4. Členové výboru diskutovali o dosavadním fungování Registru hypertrofické kardiomyopatie, založeném před 1 rokem. Navrženo bylo vytvoření formálního výkonného výboru tohoto registru, v němž by byl přítomen zástupce z každého participujícího centra. Tento výbor by stanovil jasná pravidla fungování registru a pravidelně vyhodnocoval jeho aktivitu. Poznatky z tvorby a fungování Registru hypertrofické kardiomyopatie by pak bylo možno v budoucnu využít při plánovaném vytvoření dalších registrů myokardiálních a perikardiálních chorob.
  5. Příští schůze výboru se bude předběžně konat v průběhu sympozia Echodny (16.-17.9.2011)

Zapsal: Tomáš Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost