Zápis ze schůze výboru: České kardiologické dny 2015, Praha, 26. 11. 2015

Přítomni v abecedním pořadí: MUDr. Jan Krejčí, prof. Aleš Linhart, doc. Ivan Málek, doc. Vojtěch Melenovský, doc. David Zemánek                     

Omluveni: prof. Tomáš Paleček, prof. Josef Veselka

Pořad jednání:

1/ Výbor projednal informaci o redukci počtu bloků PS CHMP na výročním kongresu ČKS, kterou nepokládá vzhledem k výraznému omezení proti minulým rokům při jejich dobré návštěvnosti za vyhovující. Bylo doporučeno pokračovat ve snaze o změnu této situace.

2/ Byly diskutovány možnosti organizace kongresu PS CHMP pro příští rok. Ze strany prof. Linharta padla nabídka na pokračování stávající spolupráce v rámci ECHO dnů. Jako další logická možnost se jeví spolupráce s PS Srdeční selhání, pokud by se tato rozhodla organizovat samostatný kongres.

3/ Byly navrženy následující bloky pro výroční kongres ČKS:

Reverzibilní kardiomyopatie, 90 min., společný se SS
 předsedající J. Veselka, V. Melenovský

1/ Toxické KMP - I. Málek
2/ Takotsubo KMP - P. Kuchynka
3/ Peripartální KMP - M. Lazárová
4/ Zánětlivá KMP - J. Krejčí
5/ Tachykardií indukovaná KMP - V. Melenovský

Diferenciální diagnostika kardiomyopatií, 60min
  předsedající A. Linhart, J. Krejčí

1/ Hypertrofická KMP - D. Zemánek
2/ Dilatační KMP - M. Kubánek
3/ Restriktivní KMP T. - Paleček

Specifické léčebné postupy u hypertrofické kardiomyopatie, 60min
 předsedající P. Gregor, D. Zemánek

1/ Fabryho nemoc - A. Linhart
2/ HOCM - J. Veselka
3/ Srdeční amyloidóza - T. Paleček

 

V případě, že by se podařilo získat další prostor, je připravený následující blok. Pokud by se pro něj nenašel prostor, je předchystán na ECHO dny 2016.

Diagnostika a léčba onemocnění perikardu, 60 min., ev. společný se zobr. metodami
předsedající T. Paleček + A. Linhart

1/ Rozdělení a klinický obraz perikardiálních patologií - M. Hutyra                                         2/ Multimodální zobrazení perikardiální chorob - R. Panovský                                                     3/ Farmakologická léčba perikarditid - T. Paleček                                                                         4/ Chirurgická léčba perikardiálních chorob – T. Grus

Příští jednání výboru
Další jednání se uskuteční během výročního kongresu ČKS 2016 či dle potřeby dříve.


Zapsal: Jan Krejčí

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost