Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 7. 5. 2018, Brno

Přítomni: J. Krejčí, I. Málek, V. Melenovský, A. Linhart, T. Paleček, J. Veselka, D. Zemánek

Členové výboru byli již dříve informováni o končícím mandátu předsedy PS, stejně jako nutnosti vypsání voleb do výboru PS do konce června roku 2018.

Doc. Krejčí poděkoval všem za aktivitu při tvorbě bloků na letošní výroční kongres ČKS (3 samostané bloky - Onemocnění perikardu, HKMP: kam směřujeme?, Kardiomyopatie, co možná ani neexistují, a 2 společné bloky Dilatační kardiomyopatie - společný blok ČASS a Arytmogenní kardiomyopatie společný blok s ČAKZM).

Členové výboru ocenili pozvání a vystoupení prof. McKenny v bloku PS na letošním kongrese, které zajistil prof. Linhart.

Členové výboru také vzali na vědomí vytvoření a rozšíření letáku věnovanému Síti kardiocenter pro diagnostiku a léčbu peripartální kardiomyopatie, které s podporou a souhlasem předsedy ČKS prof. Táborského připravil doc. Krejčí. Ten také informoval výbor PS o prezentaci bloku věnovanému kardiovaskulární problematice na Celostátní konferenci perinatologie a fetomaternální medicíny 2018 (vystoupili doc. Krejčí, doc. Linhartová, dr. Lazárová a doc. Havránek).

Prof. Paleček nabídl PS CHMP účast na ECHOdnech 2018 – k dispozici bychom měli 2 bloky po 60 min. Schůze programového výboru ECHOdnů bude koncem června 2018, do té doby proběhne mailová diskuze o možných tématech.

Následně proběhla volba nového předsedy PS – navržen byl doc. Zemánek, který byl následně zvolen 5 hlasy, 2 členové výboru se zdrželi hlasování. Bylo rozhodnuto, že návrh programu na ECHOdny 2018 bude koordinovat stávající předseda, neboť nově zvolený předseda se ujme své funkce od začátku července 2018.

Stávající předseda poděkoval všem členům výboru na tvůrčí spolupráci v celém průběhu svého mandátu a byl současně byl pověřen komunikací se sekretariátem ČKS ohledně přípravy voleb do výboru PS.

Předběžně bylo dohodnuto, že další schůze výboru se bude konat v době ECHOdnů či Českých kardiologických dnů (podle účasti členů výboru na těchto akcích).

Zapsal J. Krejčí

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost