Zápis ze schůze výboru: ECHO dny 2015, Špindlerův Mlýn, 19. 9. 2015

Přítomni v abecedním pořadí: MUDr. Jan Krejčí, prof. Aleš Linhart, doc. Vojtěch Melenovský, prof. Tomáš Paleček, prof. Josef Veselka, doc. David Zemánek

Omluven: doc. Ivan Málek

Pořad jednání

1/ Zastoupení PS na programu Výročního kongresu ČKS 2015 a ECHOdnů 2015 bylo hodnoceno jako uspokojivé.

2/ Diskuse o situaci v ČKS s ohledem na transformaci některých PS na asociace. Bylo potvrzeno, že PS CHMP bude nadále pokračovat ve formátu PS.

3/ Byly projednány programové okruhy na výroční sjezd ČKS, včetně možnosti společných bloků s dalšími PS.

Předběžné varianty:

1/ potenciálně reverzibilní srdeční selhání – společný blok s PS Srdeční selhání (koordinace doc. Melenovský, dr Krejčí)

2/ diferenciální diagnostika KMP (doc. Zemánek, prof. Paleček)

3/ riziková stratifikace KMP – společný blok s PS Arytmie a TKS (prof. Veselka)

4/ nová doporučení pro léčbu onemocnění perikardu – společný blok s PS Echokardiografie (prof. Linhart)

5/ postiradiační postižení myokardu a perikardu (doc. Melenovský, prof. Paleček)

Příští jednání výboru
Další jednání se uskuteční během Českých kardiologických dnů, kdy budou upřesněny programové bloky.


Zapsal: Jan Krejčí

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost