Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 26. 5. 2015, Brno

Místo konání: Český kardiologický kongres, Brno, 26. 5. 2015

Přítomni v abecedním pořadí: MUDr. Jan Krejčí, prof. Aleš Linhart, doc. Vojtěch Melenovský, doc. Tomáš Paleček, prof. Josef Veselka, doc. David Zemánek
Omluven: doc. Ivan Málek

Pořad jednání

Předání funkce předsedy pracovní skupiny (PS)
Úvodem schůze poděkoval prof. Veselka členům předchozího výboru PS za jejich práci v minulém volebním období a předal funkci předsedy PS chorob myokardu a perikardu MUDr. Janu Krejčímu, který se ujal dalšího řízení schůze.

Problematika možnosti transformace pracovních skupin ČKS na asociace
Vzhledem k nově přijatým stanovám České kardiologické společnosti výbor projednal možnost transformace PS chorob myokardu a perikardu na asociaci a jednomyslně se rozhodl nadále pokračovat ve formátu pracovní skupiny České kardiologické společnosti

Účast na Echodnech 2015
Výbor prodiskutoval otázku spoluúčasti na organizaci Echodnů 2015, které jsou primárně organizovány PS echokardiografie a rozhodl se i letos po dohodě s předsedou PS echokardiografie participovat na jejich programu v podobě dvou samostatných bloků (60 a 80–90 minut).

Bloky PS chorob myokardu a perikardu na Echodnech 2015
Výborem byly navrženy tyto bloky:

 1. Hypertrofická kardiomyopatie ve světle nových guidelines (60 mins) (předsedající MUDr. Krejčí a doc. Paleček):
  • Co nám říkají nová ESC guidelines hypertrofické kardiomyopatie (prof. Linhart)
  • Kritický pohled na ESC guidelines hypertrofické kardiomyopatie (prof. Veselka)
    
 2. Arytmicky se manifestující kardiomyopatie (90 mins) (předsedající prof. Veselka, doc. Melenovský)
  • Srdeční sarkoidóza/GCM (doc. Melenovský)
  • Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (dr. Krejčí)
  • MRI diagnostika srdeční sarkoidózy/GCM a ARVC (dr. Pleva)
  • Pohled arytmologa (bude upřesněno-navržen prof. Kautzner)

Příští jednání výboru
Další jednání se uskuteční během Echodnů 17.–19. 9. 2015

Zapsal: 26. 5. 2015 Tomáš Paleček
Schválil: 28. 5  2015 Jan Krejčí 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost