Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 9. 5. 2017

Přítomni: J. Krejčí, I. Málek, V. Melenovský, A. Linhart, T. Paleček, D. Zemánek
Omluveni: J. Veselka

Členové výboru byli informováni o nadprůměrné návštěvnosti na blocích PS CHMP v loňském roce. Na letošní kongres byly připraveny 3 bloky (Kontroverze v diagnostice a léčbě HKMP, Typicky ženské problémy, Myokardiální postižení u neuromuskulárních chorob), PS se opakovaně prezentovala ve Sjezdových novinách.

Dr. Krejčí informoval členy výboru o prezentaci dvou přednášek (Preexistuující kardiomyopatie a gravidita + Peripartální kardiomyopatie) na Celostátní konferenci perinatologie a fetomaternální medicíny, kde byla předběžně navržena možnost sestavit blok věnovaný kardiovaskulárním komplikacím v těhotenství na některé z dalších gynekologicko-porodnických konferencí.

Dalším krokem v této oblasti bude vytvoření sítě echokardiografických pracovišť, kam by mohly být odesílány ženy s tímto onemocněním k vyšetření a poté domluva na centrech, kam by tyto ženy byly referovány s cílem vytvořit databázi umožňující analýzy dat o této sporadické kardiomyopatii.

Prof. Linhart informoval o projektu sceeningu Fabryho nemoci zaštítěném ČKS.

Prof. Paleček informoval o možnosti podílet se na programu ECHOdnů 2017, kde by PS CHMP byly vyčleněny dva bloky. Jeden by byl věnován hypertrofické kardiomyopatii („HKMP od A do Z“), druhý prezentaci kazuistických sdělení z oblasti chorob myokardu a perikardu. Dr. Krejčí osloví členskou základnu a vyzve členy k zaslání abstrakt – uzávěrka 15.6.2017.

Zapsal MUDr. J. Krejčí, PhD

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost