Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. 9. 2020, videokonference

Schůze výboru ČKS, 23.6.2020, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom

Přítomni: J Bělohlávek, M. Hutyra, A. Linhart, Z. Moťovská, T. Paleček, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský
Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise: M. Fiala, I. Karel, F. Málek, D. Marek, V. Melenovský, D. Pospíšil, D. Zemánek
Omluveni: J. Doležel, J. Janoušek, P. Kala, J. Kautzner, E. Klásková, M. Mates, P. Ošťádal, R. Pudil, M. Vrablík


1.    Úpravy věstníku kardiocenter
A.Linhart zapracoval všechny připomínky členů výboru a zaslal upravený věstník na MZ.

2.    Výroční sjezd ČKS 2020 – digitální varianta
M. Táborský informoval výbor ČKS o přípravách sjezdu. Vše je připraveno, Slavnostní zahájení bude v neděli 13.9.2020 od 18.00h. Vysílat se bude z III. interní kliniky VFN z Charvátova sálu.

3.    Kniha kardiologie
M. Táborský informoval výbor o přípravách knihy. Kniha je téměř dokončená, sepsáno je 81 kapitol, chybí posledních 5. V současnosti běží recenzní řízení a kniha bude vydána k Českým kardiologickým dnům 2020, kde také proběhne její křest.

4.    České kardiologické dny 2020
České kardiologické dny se letos se uskuteční virtuální formou dne 26.11.2020. M. Hutyra předložil výboru odborný program. Během Kardiologických dnů se uskuteční Valná hromada. O jejím termínu budou členové ČKS informování v řádném termínu.

5.    Programový výboru Výročního sjezdu 2021
programový výboru sjezdu 2021 se uskuteční v tradičním složení, tzn. předsedové PS/Asociací ČKS, předsedové spřátelených společností a dále předseda, místopředseda, vědecký sekretář a místopředseda pro vzdělávání a standardy ČKS. Výbor hlasoval: Pro: 12.

6.    Studie RespiCov 1 a 2
Byly podniknuty kroky k realizaci, respirátory budou expedovány spíše na JIP, než do ambulancí.

7.    Cor et Vasa
M. Aschermann zaslal zprávu o stavu příprav čísel časopisu:
Již vyšlo Special issue COVID-19, číslo 3/2020 připraveno. Počet vstupů na webu je stále přes 2000/měsíc.
Číslo 4/2020 – special Sportovní kardiologie, již uzavřeno, spolupráce s autory zcela mimořádně výborná. Čísla 5 a 6/2020 vyjdou včas, páté číslo opět kazuistiky.

8.    Různé
a) Výběrová řízení – výbor se dohodl, že bude nejlépe, když si výběrová řízení vezmou na starosti ambulantní kardiologové. Ti proberou na své schůzi a dají vědět.
b) Členové výboru ČKS schválili zápis z červnové schůze výboru.
c) L. Klímová informovala výbor, že proběhl audit hospodaření ČKS a závěr byl, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku.

9.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Ivana Brdová, Cheb
MUDr. Jiří Čížek, Praha
MUDr. Michaela Hronová, Davle
MUDr. Petra Ilavská, Brno
MUDr. David Kiss, Brno
MUDr. Zdeněk Konečný, Velké Meziříčí
MUDr. Václav Lejsek, Sušice
MUDr. Eszter Horvat Maurovich
MUDr. Lenka Tymkivová, Plzeň
MUDr. Martin Šatný, Praha
 
Zahraniční:
MUDr. Stanislava Lisická, Rybky, SR


Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 12, proti 0.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost