Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 3. 11. 2020, videokonference

Přítomni: J Bělohlávek, M. Hutyra, J. Janoušek, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská, P. Ošťádal, T. Paleček, , R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský
Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise: M. Aschermann, M. Fiala, P. Kala, I. Karel, F. Málek, D. Pospíšil, J. Špinar, M. Vrablík D. Zemánek
Omluveni: J. Doležel, J. Kautzner, E. Klásková, D. Marek, R. Pudil


1.    Zápis z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z minulé schůze výboru, která se konala 6.10.2020, byl členy výboru ČKS schválen. Hlasování: 13pro.

2.    Vzdělávací program intervenční kardiologie
P. Widimský informoval výbor, že akreditační komise ve složení Ivo Bernat, Josef Bis, Piotr Branny, Petr Kala, Martin Mates, Ivo Varvařovský, Josef Veselka, Petr Widimský, Michal Želízko již měla své zasedání. Vlastní specializovaný výcvik v IK je 18 měsíců v rozsahu plného úvazku. Probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializační vzdělávání v oboru intervenční kardiologie. Lze započítat maximálně 6 měsíců přípravy k atestaci z kardiologie za předpokladu, že tento čas strávil školenec na pracovišti intervenční kardiologie aktivní účastí na výkonech. Atestační zkouška se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.

3.    České kardiologické dny 2020
M. Hutyra prezentoval výboru ČKS definitivní verzi odborného programu. M. Táborský informoval výbor, že technicky zajistí akci opět agentura Fileno. Vysílací studio bude v hotelu Andel´s na Praze 5 a všichni přednášející o tom budou informováni. Po finanční stránce je akce zajištěna.
Výbor hlasoval – 13 pro.

4.    Výroční sjezd 2021
Výroční sjezd 2021 je možný ve dvou variantách – virtuální a fyzická.  Výbor hlasoval, že sjezd bude v květnovém termínu – 13 pro. Dále výbor odhlasoval, že hlavní varianta bude virtuální sjezd – 13 pro. A dále výbor hlasoval jako záložní variantou bude fyzická účast – 13 pro.  Do 31.1.2021 výbor definitivně rozhodne o variantě konání.

5.    Stanovisko k vyšetření kardiologicky nemocných pacientů s Covid 19
M. Vrablík informoval výbor o této problematice. Navrhl oslovení pneumologické společnosti. Výbor pověřil M. Vrablíka k vypracování dokumentu, týkající se této problematiky. Dokument bude následně zveřejněn na webových stránkách ČKS.

6.    Provádění echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky
Náplní oborů biomedicínský inženýr, biomedicínský technik, radiologický asistent, radiologický technik není samostatné provádění vyšetření, pouze asistence při nich. Za asistenci nelze považovat provedení registrace echokardiografického vyšetření s následným vyhodnocením lékařem.
Výbor ČKS pověřuje výbor ČAKVZM ve spolupráci s ČAAMK, aby se vyjádřil k otázce potřeby vzniku profese Echokardiografický technik a jejího zapojení do echokardiografických vyšetření.

7.    Cor et Vasa
Ročník 2019 byl ukončen číslem 6., vyšlo včas, stejně jako předcházející čísla. Číslo 1/2020 je v přípravě. Číslo 2/2020, které má vyjít ke sjezdu ČKS v květnu má obsahovat guidelines ESC. Číslo věnované sportovní kardiologii by mělo by vyjít jako číslo 4/2020, což znamená dodání rukopisů do začátku června.

8.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Denis Biederman, Ústí nad Labem
MUDr. Tomáš Brzukala, Praha
MUDr. Zuzana Čarná, Praha
MUDr. Markéta Plášková, Praha
MUDr. Pavel Vintrych, Plzeň
MUDr. Lukáš Salavec, Praha

Zahraniční:
MUDr. Olga Balažiová, Bratislava, SR
MUDr. Katarína Bobocká, Bratislava
MUDr. Jiří Bosák, Breitenbrunn, Německo

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 13, proti 0.

 

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost