Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. 6. 2020, videokonference

Schůze výboru ČKS, 23.6.2020, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom

Přítomni: J Bělohlávek, M. Hutyra, J. Janoušek, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, P. Ošťádal, R. Pudil, T. Paleček, R. Rokyta, H. Skalická, M. Táborský, P. Widimský
Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise: M. Fiala, P. Kala, I. Karel, F. Málek, V. Melenovský, D. Pospíšil, L. Špinarová, D. Zemánek
Omluveni: J. Doležel, E. Klásková, D. Marek Z. Moťovská, J. Šťásek, M. Vrablík


1.    Úpravy věstníku kardiocenter
Členové výboru navrhli další připomínky do věstníku. A. Linhart zapracuje a zašle doc. Němcovi na Kardiochirurgickou společnost. Výbor hlasoval – 14 pro.


2.    Výroční sjezd ČKS 2020 – digitální varianta
M. Táborský informoval výbor ČKS o možnosti digitální varianty sjezdu 2020 . Technicky sjezd zajistí agentura Fileno. Sjezd proběhne v termínu 13.-24.9.2020, vysílání bude probíhat ze studia v Praze. Je možnost zřídit studio v Charvátově sále na III. interní klinice. Výbor hlasoval – 14 pro. Dne 13.9.2020 proběhne slavnostní zahájení, včetně předání všech ocenění. Odborný program bude probíhat od 14.9.2020 vždy od 9.00h do 12.00h. Firemní sympozia budou v každý den v čase od 14.00h do 18.00h. Bude možnost prezentace zahraničních hostů na dálku. Registrační poplatky budou poníženy. Lékař člen ČKS 200,-Kč, Lékař nečlen 1500,-Kč a SZP + student medicíny zdarma. Výbor registrační poplatky odsouhlasil – 11 pro, 3 proti.
Budou redukovány bloky PS/ Asociací cca na třetinu. Předsedové PS/ Asociací o tom budou informování emailem. Výbor souhlasí: 14 pro.

3.    Kniha kardiologie
M. Táborský informoval výbor o přípravách knihy. Byla podepsána smlouva s vydavatelstvím Grada Publishing a křest proběhne na Českých kardiologických dnech. Mezi ČKS a autory budou uzavřeny autorské smlouvy.  


4.    Různé
a) Valná hromada proběhne na Českých kardiologických dnech 2020.
b) L. Klímová předložila výboru výsledek hospodaření ČKS za rok 2020. To bude na vyžádání členům výboru zasláno emailem a hlasování o hospodaření proběhne per rollam.
c) P. Ošťádal informoval výbor o úpravách propouštěcí zprávy, které vypracovala asociace akutní kardiologie. Je to univerzální text, který bude moci být využit u většiny nemocných. Bude také zveřejněný na webu ČAAK.
d) J. Bělohlávek upozornil výbor na bod ve stanovách, kdy členové asociace mohou být ve výboru dvě volební období a následně musí jedno období vynechat. Což je důležité pro obměnu, ale nyní to u výboru ČAAK znamená, že se změní celý výbor až na jednoho člena. Byla jmenována pracovní skupina k přípravě změn ve stanovách, týkajících se tohoto problému: J. Bělohlávek, A. Linhart, P. Ošťádal.
e) Léková komise zaslala výboru hodnotící zprávu za uplynulé období.


5.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Radek Anděl, Jičín
MUDr. Kateřina Kvíčalová, Mělník
MUDr. Jan Máchal, Brno
MUDr. Bohdan Tkačík, Brno
MUDr. Pavel Tomášek, Plzeň
MUDr.. Adam Ševčík, Černošice

Řádní – nelékaři:
Ingr. Václav Čejka, Praha
Bc. Iveta Jughansová, Police
Bc. Katarína Lehetová, Rajhrad

Mimořádný
Helena Fluxová, Praha


Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 14, proti 0.


Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost