Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 3. 2020, videokonference

Přítomni: J Bělohlávek, M. Fiala, J. Janoušek, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská, P. Ošťádal, T. Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise : I. Karel, F. Málek, D. Marek, P. Neužil, L. Špinarová, J. Vítovec, M. Vrablík, D. Zemánek

Omluveni: J. Doležel, J. Honěk, , M. Hutyra, E. Klásková, D. Pospíšil, J. Šťásek

 

1.            Výroční sjezd ČKS 2020

M. Táborský informoval výbor ČKS o jednáních, která proběhla s vedením BVV ohledně přesunutí výročního sjezdu na podzimní termín. Byl domluven termín 13.-16.9.2020. Výbor ČKS hlasoval – 13 pro.

2.            Odložené akce

Akce, které byly dosud odloženy na podzimní/ zimní termíny jsou:

 • Výroční sjezd
 • Sympozium Chlopenních vad
 • Sympozium MOST
 • Workshop intervenční kardiologie
 • Kurz Vše co potřebuji vědět o chlopenních vadách
 • Praguecho 2020

3.            Dopis – doporučený postup

Výbor ČKS vydal stanovisko – Doporučený postup pro zachování kardiologické péče v době epidemie SARS-CoV-2/ Covid – 19. Tento dopis byl rozeslán všem členům ČKS emailem a byl vyvěšen na webových stránkách ČKS.

4.            Koncepce center pro diagnostiku a léčbu amyloidózy

A.Linhart informoval výbor, že by nyní měla vzniknout 4 tato centra - Brno, Olomouc, IKEM a VFN. T. Paleček prezentoval všechny body nutné pro vznik těchto center. Výbor hlasoval o konstituování těchto center – 13 pro.

5.            Úpravy věstníku kardiocenter

A.Linhart informoval o úpravách věstníku kardiocenter. Zapracoval všechny připomínky z minulé schůze výboru a následně poslal všem členům výboru mejlem k nahlédnutí. Dále zapracuje připomínky vyplývající z dnešní schůze výboru a pošle emailem ke schválení per rollam.

6.            Studie RespiCov

A.Linhart informoval výbor, že ČVUT vyvinula speciální respirátory za pomocí 3D tiskárny a požádala ČKS o spolupráci při jejím testování. Byla založená studie s názvem RespiCov, která by měla vypadat tak, že by se respirátory přesunuly ambulantním kardiologům, kteří by je testovali a zaznamenávali data jaký je komfort nošení, komplikace ohledně alergických reakcí, práce s maskou apod. Výbor ČKS hlasoval – 13 pro.

7.            Publikace nových guidelines

Plánované guidelines, které měly vyjít u sjezdu, vyjdou standardně v dalším čísle CeV a nebudou přesouvány až na podzimní termín sjezdu.

8.            Žádosti o granty na kongres ESC 2020

I. Pavézková předložila výboru ke schválení tabulku se všemi žadateli o cestovní grant na kongres ESC 2020. Mladých lékařů je 38 a techniků 4. Výbor hlasoval – pro 13.

9.            Různé

a) J. Vítovec poslal výboru žádost od prof. Švihovce o spolupráci při přípravě nového informačního zdroje na webu MZ ČR, který by sloužil zejména k informování zdravotnické veřejnosti o aktuálních postupech a doporučeních v souvislosti s COVID -19. J. Bělohlávek informoval, že vypracoval již dokumenty k této tématice a jsou zveřejněny na stránkách EuroElso. Tyto stránky by se tedy daly použít jako zdroj a odkaz na ně bude uveden i na webu ČKS.

10.          Noví členové

Řádní – lékaři:

 • MUDr. Ondřej Heidler, Praha
 • MUDr. Barbora Chabová, Praha
 • MUDr. Vladimír Jakubo, Brno
 • MUDr. Tomáš Skokňa, Praha
 • MUDr. Markéta Sovová, Olomouc
 • MUDr. Alica Veselá, Broumov

Řádní – nelékaři:

 • Mgr. Monika Černá, Brno
 • Mgr. Lucie Ondřichová, Praha
 • Ing. Naďa Valošková, Praha

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 14, proti 0.

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 21.4.2020 od 13.00 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost