Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 6. 10. 2020, videokonference

Schůze výboru ČKS, 6.10. 2020, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom

Přítomni: J Bělohlávek, M. Hutyra, J. Janoušek, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, P. Ošťádal, T. Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský
Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise: M. Fiala, P. Kala, I. Karel, F. Málek, , V. Melenovský, J. Pařenica, D. Pospíšil, D. Zemánek
Omluveni: J. Doležel, E. Klásková, D. Marek, Z. Moťovská, , M. Vrablík


1.    Zápis z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z minulé schůze výboru, která se konala 8.9.2020, byl členy výboru ČKS schválen. Hlasování: 13pro.

2.    Výroční sjezd ČKS 2020
A. Linhart poděkoval všem za organizaci sjezdu. Sjezd byl ze všech stran dobře hodnocený a po odborné stránce na vysoké úrovni.
M. Táborský informoval výbor ČKS o ekonomické stránce proběhlého sjezdu, která vyšla v pozitivních číslech.
Výbor rozhodl, že certifikáty o účasti obdrží ti účastníci, kteří byli připojeni on-line, tedy ne ti, kteří přednášky shlédnou ze záznamu. Výbor hlasoval: 13pro.
Sjezd 2021 se uskuteční v termínu 9.-12.5.2021 a počítá se s oběma variantami, tzn. fyzickou i virtuální. Rozhodnuto bude později podle epidemiologické situace. Výbor hlasoval: 13 pro.

3.    Valná hromada ČKS 2020
Vzhledem k nouzovému stavu bude nutné odložit Valnou hromadu. Výbor hlasoval: 13pro.

4.    České kardiologické dny 2020
České kardiologické dny se letos se uskuteční virtuální formou v termínu 26.-27.11.2020. M. Hutyra předložil výboru odborný program.

5.    Stanovisko ČKS k protiepidemickým opatřením
Výbor ČKS se rozhodl prozatím nevydávat stanovisko k protiepidemickým opatřením.

6.    Různé
a) A. Linhart informoval výbor, že v rámci následujícího týdne bude zrealizován nákup respirátorů v rámci studie RESPICOV.
b) J. Šťásek informoval členy výboru o přípravách atestací v on-line verzi.
c) I. Karel prezentoval tabulku s kontakty pro výběrová řízení pro jednotlivé kraje. Tento seznam se týká výlučně ambulantní kardiologie nikoliv lůžkové kardiologie. Výbor hlasoval: 11 pro, 2 se zdrželi.
d) L. Klímová informovala výbor, že došla žádost České internistické společnosti o blok ČKS na jejich virtuální kongres. Jmenováni byli: M. Fiala – Fibrilace, M. Mates – Stemi, V. Tuka – sportovní kardiologie.

7.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Lenka Adamčíková, Jihlava
MUDr. Jan Buzáš, Třinec
MUDr. Veronika Dejdarová, Liberec
MUDr. Matěj Halaša, Hradec Králové
MUDr. Josef Holub, Praha
MUDr. Kristýna Kastnerová, Dobřany
MUDr. Dominika Kučerová, Brno
MUDr. Kamila Zvolská, Praha
MUDr. Jan Šmída, Náchod
MUDr. Veronika Švecová, Praha
MUDr. Barbora Klimešová, Praha

Řádní – nelékaři
Mgr. Tereza Kahánková, Praha
Barbora Steklá, Praha
Marek Sůva, Havlíčkův Brod

Zahraniční:
MUDr. Andrea Strýčková, Košice SR

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 13, proti 0.


Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost