Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 25. 2. 2020 v Brně

Přítomni: J Bělohlávek, M. Fiala, M. Hutyra, A. Linhart, Z. Moťovská, P. Ošťádal, T. Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise : M. Aschermann, I. Karel, F. Málek, D. Marek, V. Melenovský, J. Pařenica, D. Pospíšil, H. Skalická

Omluveni: J. Doležel, J. Honěk, J. Kautzner, E. Klásková, M. Mates, P. Neužil, M. Vrablík, D. Zemánek

 

1.            Výroční sjezd ČKS 2020

A.Linhart informoval výbor o posledních úpravách v programu sjezdu: Budou pouze elektronické panely (5 ks), celkem 112 posterů, panely pro instalaci špendlením nebudou.

Čestná členství byla rozšířena ještě o tři jména. Čestná členství tedy budou udělena: R. Cífková, I. Bernat (schváleni na minulé schůzi výboru), M. Želízko, H. Grünfeldová, L. Zaviačič. Výbor hlasoval:

 • M. Želízko – 14 pro, 0 proti
 • H. Grünfeldová – 14 pro, 0 proti
 • L. Zaviačič – 14 pro, 0 proti
 • Libenského medaile: V. Chaloupecký, S. Priori, J. Špinar

Program bude odeslána na začátku března na EthicalMedTech.

V neděli 17.2.2020 bude uspořádána charitativní jízda na kolech „Jízda pro srdce“. Výtěžek z akce půjde na nákup AED pro děti s LQT. Bude spolupráce s Janem Svoradou, start bude pravděpodobně mimo výstaviště, zažádána byla Škoda auto o záštitu a bude jednání s dalšími sponzory. Tisková konference ke sjezdu s propagací akce se uskuteční dne 22.4.2020.

M. Táborský informoval výbor o organizačních přípravách sjezdu: na Mladou Frontu, která technicky zajišťovala sjezd, byla vyhlášena insolvence. Technické zajištění tedy provede společnost Yventech – již je to v jednání.

2.            Kniha Kardiologie

M. Táborský informoval výbor, že knihu Kardiologie měla vydat Mladá Fronta, která je v insolvenci. M. Táborský již zajistil potřebné kroky, aby kniha v pořádku vyšla. Po převodu autorských práv bude oficiálním vydavatelem ČKS. Bylo to konzultováno s účetní auditorskou firmou – plně v souladu s posláním (Stanovy) ČKS. ČKS bude příjemcem podpory partnerů k vydání knihy a bude garantem výplaty autorských honorářů všem autorům. Předpoklad vydání – k ČKD v listopadu 2020

Hlasování o vydání knihy v gesci ČKS: 14 pro, 0 proti

3.            Metodické návštěvy KKC

Dne 10.3.2020 proběhnou kontroly v Nemocnici Na Homolce – provede M. Vrablík, a ve FN Hradec Králové – provede M. Táborský. Dne 27.3.2020 proběhnou kontroly ve FN Plzeň + nemocnice České Budějovice – provedou A. Linhart a J. Bělohlávek.

4.            Zpráva z jednání MZ – indikátory kvality

Schůzky na MZ se za ČKS zúčastnil M. Mates a P. Ošťádal. MZ požaduje konkrétní indikátory kvality.

Za ČKS je návrh:              

 • Počty výkonů
 • U STEMI čas dveře-jehla

5.            Stav přípravy překladu nových guidelines

 • M. Aschermann informoval výbor, že do druhého čísla CeV budou tyto guidelines:
 • Diabetes a prediabetes (Hana Rosolová, Aleš Linhart, Miloš Táborský, Jindřich Špinar)
 • Stabilní koronární syndromy (Martin Mates, Petr Kala, T. Paleček Hana Skalická, Eliška Sovová)
 • Plicní embolizace (P. Jansa, R. Rokyta, M. Hutyra)
 • Dyslipidémie (Michal Vrablík, Petr Ošťádal, Renata Cífková, Zuzana Urbanová)
 • Supraventrikulární tachykardie (Josef Kautzner, Martin Fiala, Miloš Táborský)

6.            Návrh úpravy věstníku

A. Linhart informoval výbor ČKS, že zapracoval všechny připomínky od členů výboru. Výbor věstník prošel a doplnil další připomínky. Konkrétní změny v návrhu úpravy věstníku obsahují závěry dřívějšího usnesení ČASR, že všechna centra (KCC HTx, KCC i KC) provádějí všechny typy výkonů katetrizační ablace pro jednoduché i komplexní ablace a že centrům typu KCC HTx a KCC (obecně centrům s kardiochirurgickým zázemím) jsou vyhrazeny pouze katetrizační ablace z epikardiálního přístupu. Při stanovení minimálních počtů katetrizačních ablací platí pro všechny typy center jeden parametr, kterým je „katetrizační ablace komplexní arytmie“ (dominantní typ výkonu na elektrofyziologických sálech) a při případném stanovení minimálních počtů katetrizačních ablací na pracoviště/rok by se mělo vycházet z literárních údajů, že centra s počtem komplexních ablací pod 100/rok mají vysoké počty komplikací.

Do příští schůze výboru budou zapracovány všechny připomínky, které byly vzneseny na této schůzi a následně bude schváleno.

7.            Cor et Vasa Case reports

P. Ošťádal informoval, že bylo 48 publikovaných prací - všechny prošly recenzním řízením, 2 rukopisy odmítnuty. Současné zasílání rukopisů probíhá cestou e-mailu - nejsou žádné náklady, ale působí to neprofesionálním dojmem. Požádal o používání stejného systému pro zasílání rukopisů (Actavia), jako se používá u Cor et Vasa. Výbor s tímto souhlasí.

Publikační plán: 1/2020 (6 prací) do dvou týdnů 2/2020 ke sjezdu ČKS. Speciální číslo: guest editor prof. Táborský

Výhled do budoucnosti - změna formy podle současných standardů.

8.            Podpora kandidátů na ESC prezidenta

Výbor rozhodl, že podpoří rakouského kandidáta Franze Weidingera na pozici prezident elect. Kandidáty na další pozice si vyberou sami volitelé.

9.            Demonstrace modality na e-learningové programy z přednášek

Na schůzi byl přizván J. Saglena, zástupce společnosti Forinel a prezentoval nabídku na vytvoření e-learningových programů. Výbor hlasoval a rozhodl, že se tento model vyzkouší na akci PraguEcho. – 9 pro, 3 se zdrželi.

10.          Možnost update webových stránek ČKS

L. Klímová oslovila webmastera ČKS L. Gabriela ohledně možnosti update webových stránek. Ten připravil hrubý návrh včetně rozpočtu. Cena je nižší než od společnosti Trilobite, která poslala návrh na minulou schůzi. Výhoda spolupráce s L. Gabrielem by byla, že by propojil webové stránky s registračním systémem a udělala by se jedna doména. L. Gabriel do příští schůze připraví designový návrh nových webových stránek.

11.          Žádost ČSKCH

Výbor obdržel žádost od doc. Němce, aby se ČKS připojila k žádosti o podporu jejich žádosti o kód 107 – Kontrola dlouhodobých oběhových podpor. Žádost je dobře zpracovaná a je to sdílený kód kardiologie. Výbor hlasoval – 11 pro. – 0 proti

12.          Různé

a) Informace o radiologických standardech- J. Šťásek informoval výbor o schůzkách komise.

b) 6 volitelů za ČKS pro volby do ESC – výbor jmenoval A. Linharta, M. Táborského, M. Hutyru, T. Palečka, R. Pudila, J. Šťáska

c) Návrh nové vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a Návrh novely vyhlášky č. 62/2015 Sb. Sekretariát pošle emailem – M. Fiala, M. Mates, J. Šťásek připraví do příští schůze připomínky.

13.          Noví členové

Řádní – lékaři:

 • MUDr. Jan Lejčko, Plzeň
 • MUDr. Zuzana Mihalová, Brno
 • MUDr. Veronika Vejtasová, Praha
 • MUDr. Kateřina Juráková, Brno

Řádní – nelékaři:

 • Mgr. Petra Vrábelová, Praha
 • PharmDr. Pavla Koláčková, Praha

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 14, proti 0.

Zrušení na vlastní žádost:

 • MUDr. Jiří Schildberger, Brno

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 24.3.2020 od 13.00 hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost