Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 3. 2002 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. V. Chaloupka, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. Jan Bytešník, dr. P. Frídl, prof. J. Kvasnička, prof. J. Lukl, doc. J. Špinar, doc. J. Widimský
Omluveni: dr. L. Berka, prof. J. Vítovec
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. P. Janský, dr. O. Lang, dr. M. Táborský
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Členové výboru souhlasí se zněním zápisu, všechny úkoly splněny, zůstává pouze úkol
dr. Berky z bodu VI. připravit odpověd ohledně připomínek výboru k vyhlášce MZ o ukazatelích minimální dostupnosti zdravotní péče.
 
II. X. výroční sjezd ČKS, Brno 19.–22. 5. 2002
L. Prchalová informovala členy výboru o dalších přípravách sjezdu, definitivní program bude předán do tisku 11.3., distribuován bude všem členům společnosti a všem již přihlášeným účastníkům 4. dubna. Celkový počet sdělení je 450 (včetně posterů, nezahrnuje firemní symposia). Definitivní program bude obsahovat 16 firemních inzerátů.
Oznámení o zařazení přednášky bude rozesláno všem autorům v druhé polovině března. Stejně tak bude odeslán dopis s instrukcemi i předsedajícím a autorům posterů.
K 5. 3. je přihlášeno 45 firem k doprovodné výstavě, celková objednaná výstavní plocha již překročila skutečnost loňského roku. Ke stejnému datu je předběžně přihlášeno 665 osob.
Součástí programu bude i doplněný Registrační list, který obsahuje aktuální nabídku ubytování a nabídku společenských akcí na pondělí 20. 5. V pondělí proběhne celkem 7 společenských akcí, což je nejvyšší počet za dobu konání kongresu. Všechny pondělní společenské večery jsou sponzorovány firmami, ČKS nijak finančně do tohoto nevstupuje.
Veškeré aktuální informace je možné průběžně získávat z webové stránky ČKS www.kardio-cz.cz (zde je možnost on-line registrace i ubytování + doprovodné kulturní akce).
Výbor potvrzuje termín konání výročního sjezdu ČKS v roce 2003 na brněnském výstavišti (datum je ovlivněno konáním jiných veletrhů a výstav), a to na:
 
11.-14. května 2003
 
Členové výboru provedli korekturu odborného programu, dosud není jasná účast prof. Massimo Santiniho, který by měl proslovit inaugurační přednášku při Slavnostním zahájení 19. 5. Pokud prof. Santini nepřijede, bude požádán o proslovení úvodní slavnostní přednášky prof. Ruskin (původně měl vystoupit v bloku PS Arytmie a trvalá kardiostimulace v pondělí) a prof. Kisslo, který již přislíbil svoji aktivní účast na kongresu (sponzorem cesty a pobytu prof. Kisslo bude firma Hewlett-Packard).
 
III. Volby do výboru ČKS
Volební komise ve složení doc. Chaloupka, doc. Málek a dr. Rozsíval se sešla dne 5.3. a sečetla došlé hlasy I. kola voleb. Celkem došlo 308 platných volebních lístků, voleno bylo celkem 250 členů společnosti. Do druhého kola postupuje 22 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, a to:
MUDr. Petr Frídl, CSc.
159 hlasů
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
146 hlasů
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
128 hlasů
Doc. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
122 hlasů
Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
105 hlasů
Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
99 hlasů
Prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc.
96 hlasů
Doc. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
93 hlasů
MUDr. Lubomír Berka, CSc.
92 hlasů
MUDr. Vladimír Rozsíval, CSc.
60 hlasů
Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
57 hlasů
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
55 hlasů
Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
52 hlasů
Prof. MUDr. Jiří Toman, CSc.
46 hlasů
Doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
42 hlasů
MUDr. Michael Želízko
40 hlasů
MUDr. Jan Škovránek, CSc.
33 hlasů
Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.
30 hlasů
MUDr. Josef Veselka, CSc.
28 hlasů
MUDr. Ladislav Groch, CSc.
26 hlasů
Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
26 hlasů
Doc. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
24 hlasů
Druhé kolo voleb bude rozesláno začátkem dubna a ukončeno 30.4.2002. Do druhého kola postupují ti výše uvedení kandidáti, kteří zašlou svůj souhlas s případným zvolením do výboru a také prohlášení, že nejsou zaměstnanci, majiteli či spolumajiteli společnosti či firmy zabývající se výrobou a distribucí zdravotnické techniky nebo farmaceutických výrobků (viz Stanovy ČKS).
Druhé kolo voleb bude rozesláno všem členům ČKS žijícím na území ČR obyčejnou poštou. Původní rozhodnutí rozesílat druhé kolo voleb doporučenou poštou bylo tedy revidováno.
 
IV. Vyjádření k žádostem:
 1. Nemocnice Litoměřice: výbor ČKS si vyžádal vyjádření výboru PS Intervenční kardiologie, který zaslal odpověď, že nemá námitek proti zřízení pracoviště invazivní kardiologie v této nemocnici. Tuto formulaci považuje výbor ČKS za velmi vágní a požádá výbor PS Intervenční kardiologie, aby definovala svoje stanovisko jasně (zda doporučuje či nikoliv) a uvedla důvody svého doporučení.
 2. Nemocnice Havířov: žádost o doporučení zřízení pracoviště invazivní kardiologie. Stejně jako u Nemocnice v Litoměřicích, i u této žádosti bude o vyjádření nejprve požádán výbor PS Intervenční kardiologie.
 3. Nemocnice Liberec - žádost o stanovisko k rozmístění vybrané zdravotnické techniky pro komisi MZ. Výbor ČKS již dříve souhlasil se vznikem pracoviště invazivní kardiologie v této nemocnici, a proto doporučuje i tuto žádost. Odpověď odešle doc. Hradec.
 4. Baťova nemocnice ve Zlíně: žádost o stanovisko k zařazení Baťovy nemocnice do tabulky č. 12 vyhlášky MZ o přímé úhradě direktních PTCA. Zmíněná tabulka obsahuje seznam pracovišť, která mají na půl roku výjimku na přímé hrazení direktních PTCA (jsou placeny výkonově, údajně však mají tato pracoviště snížen paušál na elektivní výkony). Vzhledem k tomu, že výbor ČKS nikdy neprojednával vznik této tabulky, nemůže doporučovat nyní její rozšíření. V tomto duchu odešle doc. Hradec odpověď do Zlína.
 5. Fakultní nemocnice Brno-Bohunice: žádost o doporučení zřízení druhého pracoviště invazivní kardiologie v této nemocnici. Výbor žádost doporučuje. Odpověď odešle doc. Chaloupka
V. Došlá pošta
 1. Žádost doc. Tláskala o finanční příspěvek na 37. kongres AEPC v Portu, Portugalsko, kde má aktivní účast. Vzhledem k tomu, že doc. Tláskal nesplňuje věkový limit 35ti let a tato akce není v rozpočtu ČKS na tento rok zařazena mezi sponzorované kongresy, nebude mu finanční příspěvek poskytnut.
 2. Informativně:
  • byl podán návrh na kategorizaci přípravku Flolan pro léčbu primární plicní hypertenze.
  • ve dnech 25.-27.dubna 2002 se bude v Košicích konat II. mezinárodní kongres o kardiovaskulárních chorobách.
 3. Na dubnové schůzi výboru budou projednány došlé žádosti o domácí grant (dr. Ludka a dr. Rýzlová). Deadline byl 28. 2. 2002.
 4. Alpe-Adria Cardiology Meeting 2002 ve Vídni: do doby konání schůze došlo 20 žádostí lékařů, kteří splňují věkový limit a mají aktivní účast. ČKS bude také sponzorovat účast doc. Špinara a dr. Špinarové, kteří mají aktivní účast, a přestože je doc. Špinar členem Advisory Board Alpe -Adria Association, není jeho účast sponzorována organizačním výborem kongresu. Žádost zaslali také dva aktivní účastníci, kteří nesplňují věkový limit. Bude jim doporučeno, aby se s žádostí o sponzorování obrátili na Nadační fond Galena, který má také vyhrazeny finanční prostředky na sponzorování účasti na tomto kongresu a má jako podmínku vyšší věkový limit (do 40ti let). Sponzorovaným lékařům bude nabídnuta možnost vzít si s sebou partnera, který bude mít ČKS sponzorováno ubytování. Dopravu účastníků autobusem z Prahy přes Brno do Vídně a zpět zajistí sponzorsky firma Léčiva, a.s.
Nová e-mailová adresa České kardiologické společnosti: cks@kardio-cz.cz
Dosavadní e-mailová adresa cks@telecom.cz zůstává v platnosti ještě následující rok.
 
Noví členové:
MVDr. Peter Scheer, Malešovice
MUDr. Anna Hapáková, Vysoké Mýto
Ing. František Papoušek, CSc., Praha 4
Michal Kouba, Praha 4
MUDr. Martin Plevka, Uherské Hradiště
MUDr. Marie Václavíková, Přerov
MUDr. Jiří Fiedler, Praha 8
MUDr. Jan Čapek, Praha 9
MUDr. David Alan, Praha 5
MUDr. Vladimír Hraboš, Praha 5
MUDr. Jan Kohoutek, Praha 4
MUDr. Lucie Riedelbauchová, Praha 1
MUDr. Martin Šimek, Šumperk
MUDr. Jana Václavíčková, Plzeň
MUDr. Rastislav Dudrík, Rýmařov
MUDr. Roman Kollros, Klatovy
Michaela Boháčová, Praha 4
MUDr. Michal Semrád, CSc., Praha 4
MUDr. Hana Svačinová, Brno
MUDr. Tomáš Štulc, Praha 2
MUDr. Pavel Kolečkář, Svitavy
MUDr. Ilona Faltusová, Kroměříž
MUDr. Ladislav Michálek, Stříbro
MUDr. Martin Opočenský, Praha 4
MUDr. Tomáš Pecka, Praha 10
MUDr. Tomáš Kovárník, Praha 9
MUDr. Monika Soldánová, Praha 5
MUDr. Stanislava Králová, Kralice na Hané
MUDr. Markéta Galovcová, Praha 4
MUDr. Kateřina Swaczynová, Rožnov pod Radhoštěm
MUDr. Štefan Paulov, Nitra, Slovensko
MUDr. Zdeněk Heřmánek, Kutná Hora
MUDr. Severyn Romaniv, Praha 2
 
Příští schůze výboru se uskuteční 23. dubna 2002 od 14.00 hod. v restauraci Expo na brněnském výstavišti.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost