Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 5. 2014 v Brně

od 12.00 hod, Salonek I. + II., Hotel Holiday Inn Brno

 

Přítomni: P. Widimský, P. Kala, M. Želízko, R. Rokyta, J. Hradec, P. Janský, F. Toušek, H. Skalická, J. Vítovec, M. Táborský, J. Popelová, M. Fiala, J. Janoušek, J. Kautzner, M. Aschermann
Předsedové PS: A. Linhart, P. Jansa, J. Šťásek, P. Neužil
Omluveni: J. Vojáček

 1. Kontrola zápisu
  Zápis ze schůze 8.4.2014 byl schválen bez připomínek
   
 2. Výroční sjezd ČKS 2014
  L. Klímová společně s M. Táborským informovala výbor ČKS o průběhu příprav 22. výročního sjezdu ČKS. Předem se přes on-line systém zaregistrovalo cca 3 300 osob. Prof. Táborský informoval o nabídce společností Boehringer Ingelheim, Bayer a Pfizer na poskytnutí "balíčku" pro vítěze (první tří místa) Soutěže mladých kardiologů. Tento balíček bude obsahovat úhradu nákladů na ESC kongres v Barceloně (ubytování, cestu, reg. poplatek).
   
 3. České kardiologické dny
  L. Klímová informovala výbor o Českých kardiologických dnech, které budou probíhat ve dnech 27.–28. 11. 2014. Akce se bude konat opět v hotelu Diplomat v Praze. Byl zvolen Organizační výbor: v čele M. Táborský, dále P. Widimský, M. Aschermann, J. Vítovec, L. Klímová. Programový výbor v čele J. Hradec, dále P. Widimský, F. Toušek, L. Klímová.
   
 4. XIX. KONGRES Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
  Slovenská kardiologická společnost požádala ČKS o vypracování bloku na jejich XIX. kongres. ČKS zpracuje dva návrhy (J. Kautzner, M. Aschermann), aby se Slovenská kardiologická společnost rozhodla, které ze dvou témat bude na svém kongresu preferovat. Dodatečně bylo rozhodnuto, že pro rok 2014 blok připraví PS Arytmie a trvalá kardiostimulace a pokud bude ČKS oslovena i v roce 2015, připraví blok PS Plicní hypertenze.
   
 5. MZ ČR – strukturální fondy
  MZ oslovilo Českou kardiologickou společnost, zda má zájem o čerpání strukturálních fondů. Předseda společnosti P. Widimský potvrdil ministerstvu zájem ČKS v této věci.
   
 6. Informace o vzácných chorobách – výsledky dotazníkové akce 
  J. Popelová informovala výbor o průběhu vyhodnocování dotazníkové akce. V současné době nejsou k dispozici odpovědi všech oslovených. Na schůzi výboru ČKS byla vytvořena skupina, která se bude vyhodnocením nadále zabývat (v čele M. Táborský, dále J. Popelová, J. Kautzner, P. Jansa, A. Linhart, J. Špinar, J. Janoušek). Návrh bude předložen týden před červnovou schůzí výboru ČKS, na které bude podrobněji projednán.
   
 7. Různé:
 • Granty ČKS
  M. Aschermann informoval výbor ČKS o grantových projektech. Celkem bylo ze zdrojů ČKS podpořeno 22 grantových projektů. Náklady byly celkem asi 6 mil. Kč. Z těchto projektů bylo vydáno celkem 27 publikací. Z toho 14× v časopise s IF, 5× v Cor et Vasa, v ostatních časopisech 4x a další jsou připraveny k tisku. Do červnové schůze je třeba zvážit, jak by měly grantové projekty probíhat v budoucnosti.
   
 • XXIV. Workshop PS Intervenční kardiologie
  Paní R. Tichá informovala výbor ČKS o průběhu akce. Bylo registrováno přes 270 účastníků. Akce byla zisková.
   
 • Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Martin Bičiště, Lázně Bělohrad
   MUDr. Alena Mužátková, Opatovice nad Labem
   MUDr. Dalibor Černý, Praha
   MUDr. Karel Lábr, Brno
  • Mimořádní:
   Bc. Jana Vrbová, Zastávka
   Ing. Lukáš Rybka, Brno
   Roman Bezecný, Třinec
   Lukáš Mach, Brno
   Bc. Viktor Smejkal, Brno
   Ing. David Pospíšil, Brno

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost