Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 26. 11. 2014 v Praze

hotel Diplomat, Praha, salonek Prague A

 

Přítomni: P. Widimský, J. Kautzner, J. Špinar, F. Toušek, M. Aschermann, M. Táborský, P. Kala, J. Vojáček, J. Hradec, J. Vítovec, H. Skalická, J. Popelová, J. Janoušek, M. Želízko
Předsedové PS: P. Neužil
Omluveni: M. Fiala

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z 14. 10. 2014 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Analýza webových stránek ČKS a možnosti změny
  J. Kautzner informoval výbor ČKS o možnosti re-designu webových stránek České kardiologické společnosti.
  J. Kautzner požádal nezávazně E. Máchovou, která se zabývá tvorbou webu, aby shlédla stránky ČKS a představila výboru ČKS analýzu těchto webových stránek.
  E. Máchová přednesla přítomným svoji verzi úprav.
  P. Widimský informoval výbor ČKS, že cílem prezentace, kterou zde přednesla E. Máchová, je nastartovat úvahu a debatu o analýze webových stránek.
  Dále požádal členy výboru ČKS, aby do příští schůze, která se bude konat v lednu roku 2015, poslali svoje návrhy na sekretariát ČKS.
  P. Widimský také požádal o detailní finanční přehled za rok 2014, konkrétně výdaje spojené s webem, aby i tato čísla byla součástí debaty o re-designu webu.
  M. Táborský pověřil L. Klímovou, zda by rozeslala e-mail všem členům výboru ČKS a všem předsedům pracovních skupin s žádostí o připomínky týkající se webu ČKS.
   
 3. Stanovy
  P. Widimský prezentoval členům výboru ČKS změny Stanov po úpravách právníka České kardiologické společnosti, dr. L. Prudila.
  Výbor ČKS schválil návrh možnosti hlasovacího práva pro předsedy nově vzniklých Asociací a šéfredaktora časopisu Cor et Vasa. Nové znění stanov projde v prosinci ještě poslední kontrolou všech členů výboru ČKS a v průběhu ledna 2015 bude zveřejněno na webu ČKS.
   
 4. XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti
  L. Klímová informovala přítomné o spuštění on-line registračního systému, kde je již možné se od 15. 11. hlásit na XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Termín pro zadávání abstrakt je 25. 1. 2015. Předsedové Pracovních skupin ze sekretariátu ČKS již obdrželi informaci o nahlášení bloků.
  S generálním sponzorem, což je firma Bayer, je již připravená smlouva k podpisu.
  Dalšími nejvýznamnějšími sponzory jsou Aliance Bristol–Myers Squibb + Pfizer a také firma Servier.
  Jako kandidáty na Čestné členství ČKS výbor odsouhlasil tyto tři členy České kardiologické společnosti – Dr. Františka Touška, Dr. Petra Heince a Prof. Tomáše Tláskala.
  M. Táborský sdělil přítomným informaci o pilotním projektu na příští rok.
  Jedná se o elektronickou verzi programu + dalších informací pro mobilní zařízení (smart telefony + tablety ). Tištěný program bude jen v základní jednoduché podobě s cílem úpory nákladů. Zájem o přípravu mobilních aplikací projevily dvě firmy – C4P a MD – Target. Výběr bude proveden po domluvě se společností Servier, která bude výhradním sponzorem této aplikace.
  Na březnové schůzi M. Táborský a L. Klímová představí tento projekt, aby jej výbor ČKS mohl schválit.
  M. Táborský navrhl odměnit vítěze Soutěže mladých kardiologů, která bude opět součástí odborného programu sjezdu, úhradou registračního poplatku, cesty a pobytu na ESC kongresu v Londýně v roce 2015. M. Táborský zajistí sponzory pro jednotlivé vítěze, jako tomu bylo v roce 2014.
   
 5. Žádost o souhlas odborné společnosti s výjimkou při vykazování kódu 17240
  H. Skalická obeznámila přítomné se žádostí o souhlas odborné společnosti s výjimkou při vykazování kódu 17240 – Holterovské vyšetření. Tuto žádost zaslala České kardiologické společnosti společnost MEDITERRA – Sedlčany s. r. o. Členové výboru ČKS žádost zamítli.
   
 6. Žádost o souhlas odborné společnosti s výjimkou při vykazování kódu 17261
  Žádost o souhlas odborné společnosti s výjimkou při vykazování kódu 17261 – Specializované echokardiografické vyšetření přednesla na schůzi výboru ČKS H. Skalická. I tuto žádost, kterou rovněž zaslala společnost MEDITERRA-Sedlčany s.r.o., přítomní členové výboru ČKS zamítli.
   
 7. Různé:
  • Stanovisko Pracovní skupiny Akutní kardiologie – Acute Coronary Syndrome (ACS) STEMI Pilot Registry of the EURObservational Research Programme (EORP).
   R. Rokyta informoval přítomné o EURObservational Research Programme. Pilotní registr STEMI by se měl konat v několika evropských zemích. Vzhledem k tomu, že P. Kala je členem executive comitee, požádal jej tedy R. Rokyta, zda by předal výboru více informací. P. Kala představil členům výboru myšlenku spojení center se spádovými nemocnicemi. Bude se týkat pouze určitých regionů, které o tuto možnost budou mít zájem. P. Widimský požádal R. Rokytu o zaslání stanoviska Pracovní skupiny Akutní kardiologie do 10. 12. 2014.
    
  • Požadavek na společné stanovisko ČKS a Pneumologické společnosti ČLSJEP ohledně přípravy pacientů s AK terapií k bronchoskopickým výkonům.
   M. Táborský sdělil přítomným informaci, že se na něj obrátil prof. Kolek, předseda Pneumologické společnosti, který by rád diskutoval doporučený postup periproceduální antikoagulační a protidestičkové léčby u plánovaného bronchoskopického vyšetření. Mělo by se jednat o konsensus dvou odborných společností, který by byl prezentován na základě shody jak v Cor et Vasa tak v odborném pneumologickém časopise.
   Týká se selektivně bronchoskopií a především pacientů s fibrilací síní.
   R. Čihák, J. Popelová, M. Táborský a H. Skalická byli pověřeni, aby se tvorby tohoto doporučení zúčastnili. Zároveň M. Táborský požádal L. Klímovou o přeposlání dokumentu.
    
  • Žádost kardiovaskulárního centra Karlovy Vary o udělení akreditace pro implantace ICD.
   P. Neužil přednesl členům výboru ČKS Stanovisko Pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace týkající se žádosti o udělení akreditace pro implantace ICD. Výbor Pracovní skupiny tuto žádost projednal. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány žádné závady, výbor udělení akreditace doporučil.
    
  • Národní agentura pro ISBN
   R. Tichá informovala přítomné o přidělení čísel Národní agenturou pro ISBN. Od 25. 11. 2014 je Česká kardiologická společnost registrovaným vydavatelem.
    
  • Volby
   L. Klímová informovala zde přítomné členy výboru ČKS o nutnosti jmenovat volební komisi. Do volební komise byli zvoleni tito členové výboru ČKS – J. Vítovec, F. Toušek a M. Táborský. V roce 2015 proběhnou volby poprvé elektronicky. V lednu roku 2015 bude zahájeno testovací kolo. Na lednové schůzi by již měla být schválena ostrá verze.

Noví členové

 • Řádní:
  MUDr. Blechová Kamila, Praha
  MUDr. Hozman Marek, Karlovy Vary
  MUDr. Kubišová Katarína, Třinec
  MUDr. Málek Jan, Havlíčkův Brod
  MUDr. Petrová Anna, Ostrava
  MUDr. Rob Daniel, Praha
  MUDr. Sviták Roman, Plzeň
   
 • Mimořádní:
  Brožková Kateřina, Kladno
  Březák Tomáš, Praha
  Kopecká Radka, Olomouc

Zrušení členství z důvodu neplacení členských poplatků
Seznam všech členů České kardiologické společnosti, kteří neuhradili členský poplatek, byl zaslán mailem zde přítomným členům výboru ČKS. Pokud nebude uhrazen členský poplatek za rok 2014 nejpozději do 30. 11. 2014, ukončí Česká kardiologická společnost těmto neplatičům jejich členství v této společnosti ke dni 1. 12. 2014.

 • Řádní:
  MUDr. Asaad Mustafa, Teplice
  MUDr. Bolek Ondřej, Litovel
  MUDr. Gaja Antonín, Olomouc
  MUDr. Belán Tomáš, Praha
  MUDr. Bezecný Jerzy, Český Těšín
  MUDr. Mgr. Burger Tomáš, Praha
  MUDr. Dostál Jiří, Velká Dobrá
  MUDr. Čuntalová Svetlana, Plzeň
  MUDr. Fismol Jiří, Ostrava
  MUDr. Havlíček Aleš, Pardubice
  MUDr. Hladká Katarína, Praha
  MUDr. Hlavička Jan, Praha
  MUDr. Hyžák Antonín, Olomouc
  MUDr. Jírovcová Jana, Praha
  MUDr. Kilian Tomáš, Hejnice
  MUDr. Klementa Bronislav, Olomouc
  MUDr. Kopecká Božena, Zbuzany
  MUDr. Kubelková Jana, Pardubice
  MUDr. Kunert Petr, Postoloprty
  MUDr. Mach Pavel, Tanvald
  MUDr. Mairgani Ghada, Teplice
  MUDr. Matuška Jiří, Hodonín
  MUDr. Maříková Hynčíková Klára, Rakovník
  MUDr. Novotný Tomáš, Bílovice nad Svitavou
  MUDr. Okénka Vladimír, Uherské Hradiště
  MUDr. Orban Marek, Žebětín
  Prim. MUDr. Papajík Jan, Olomouc
  MUDr. Piler Pavel, Brno
  MUDr. Pinka Jiří, Vyškov
  MUDr. Plášková Markéta, Praha
  MUDr. Polák Jan, Praha
  MUDr. Rataj Ondřej, Praha
  MUDr. Reichenbach Adrian, Praha
  MUDr. Schee Alexandr, Karlovy Vary
  MUDr. Selko Marek, Praha
  MUDr. Slezák David, Plzeň
  MUDr. Srpová Silvie, Ostrava
  MUDr. Stárek Zdeněk, Brno
  MUDr. Umnerová Věra, Praha
  MUDr. Vacovský Pavel, Jimramov
  MUDr. Vaško Bohumil, Proseč u Skutče
  MUDr. Vaškovic František, Hluk
  MUDr. Velan Jaroslav, Praha
  MUDr. Veselý Josef, Uničov
  MUDr. Vlk Lukáš, Rudná u Prahy
  Prim. MUDr. Vojtíšek Petr, Pardubice
  MUDr. Vystrčil Jiří, Blansko
  MUDr. Zayková Ekatěrina, Praha
  MUDr. Šebo Marek, Omice
  MUDr. Šliková Barbora, Plzeň
  MUDr. Šnajdrová Bohdana, Svitavy
  MUDr. Šumbera Jan, Brno
  MUDr. Říha Jakub, Praha
   
 • Mimořádní:
  Asaadová Monika, Teplice
  Kopecká Radka, Přerov
  Bartošová Marie, Teplice nad Bečvou
  Bartyzal Robin, Petrov
  Bradávková Alena, Liberec
  Dolejšová Veronika, Chrastava
  Čermák Petr, Jičín
  Fous Petr, Praha
  Friedman Yitzchak, Jerusalem
  Jakubová Marta, Košice
  Kostolanská Mária, Krásné Pole
  Bc. Lapešová Lenka, Tišnov
  Mengesová Iva, Ostrava
  Millionová Elena, Praha
  Bc. Prosecká Pavlína, Brno
  Ing. Přikrylová Marcela, Prostějov
  Uhliarová Tatiana, Jihlava
  Mgr. Valdrová Kateřina, Stará Ves nad Ondřejnicí
  Bc. Vrbová Jana, Zastávka
  Vychodilová Petra, Ostrava
  MVDr. Šoltys Vladimír, Jičín
   
 • Zahraniční:
  MUDr. Vereščák Milan, Prešov
  MUDr. AliGhanem Wisam Mageed, Bratislava
  MUDr. Beňová Katarína, Prešov
  MUDr. Bilčíková Elena, Bratislava
  MUDr. Borščová Jana, Snina
  MUDr. Dědič Peter, Bánská Bystrica
  MUDr. Fecik Juraj, Spišská Nová Ves
  MUDr. Grunda Veronika, Schleswig
  MUDr. Juhás Stanislav, Košice
  MUDr. Kopčíková Jana, Prešov
  MUDr. Kundisová Dagmar, Poprad
  MUDr. Olejníková Dana, Poprad
  MUDr. Podracký Juraj, Košice
  MUDr. Ruffini Ladislav, Rimavská Sobota
  MUDr. Rus Viliam, Vyšné Ružbachy

 
Termín další schůze výboru ČKS bude 13. 1. 2015 ve 13.00 hod. v brněnské kanceláři.
 
Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost