Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 2. 2014 v Brně

13.00 hod., kancelář ČKS Brno

Přítomni: P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Kautzner, M. Táborský, F. Toušek, M. Želízko, H. Skalická, J. Vojáček, J. Popelová, M. Fiala, P. Kala
Předsedové PS: J. Šťásek, R. Rokyta
Revizní komise: J. Špinar
Omluveni: J. Janoušek, V. Chaloupka, M. Aschermann

 1. Kontrola zápisu
  Zápis ze schůze výboru 27. 11. 2013 byl schválen.
   
 2. Akreditační komise pro kardiologii
  P. Widimský seznámil přítomné s jednáním Akreditační komise. Evropská kardiologická společnost a Sekce kardiologických evropských specialistů, vydaly doporučení týkající se vzdělávání kardiologů. Hlavními otázkami bylo prodloužení vzdělávacího programu na 6 let, úrovně dovedností pro jednotlivé úkony a rozšíření subspecializací. Akreditační komise zahájila práce na novelizaci Vzdělávacího programu v kardiologii a na přípravě dvou nových subspecializací (Intervenční kardiologie a Arytmologie). Až podle zkušeností s reálným průběhem těchto prvních dvou bude v horizontu několika let zvážena možnost rozšířit i o další subspecializace.
   
 3. Prezentace kandidátů na předsedu ČKS pro období 2015–2019
  Každý z kandidátů (M. Táborský, J. Vojáček, J. Vítovec) seznámil členy výboru se svými představami o fungování společnosti v případě, že by se stal předsedou. Na dubnové schůzi výboru proběhne volba budoucího předsedy.
   
 4. XXII. výroční sjezd ČKS (odborný program sjezdu, zpráva organizačního výboru)
  Prof. Hradec představil první verzi odborného programu, kterou sestavil programový výbor. Celkem bylo zařazeno 60 vyzvaných bloků pracovních skupin a přizvaných odborných společností, z došlých 147 ústních sdělení jich bylo k ústní prezentaci zařazeno 77, ostatní byla zařazena jako postery (s ohledem na výsledek recenzního řízení) nebo zamítnuta (celkem 32 abstrakt s hodnocením pod 40 % z celkového možného počtu bodů). Posterů bude prezentováno 148 (lékařských). Nelékařských ústních sdělení došlo a bude zařazeno 37, nelékařských posterových sdělení je 17. Program bude dokončen v průběhu měsíce února a na začátku března pak všem autorům sdělení (ústních i posterů) odejde e-mailové potvrzení o zařazení přednášky/posteru. Stejně tak i předsedajícím jednotlivých sekcí.
  L. Klímová a M. Táborský informovali o rozpočtu XXII. výročního sjezdu ČKS. Náklady by se daly snížit změnou prostor pro konání společenského večera, kulturní vložkou a cateringem. Na společnou večeři po slavnostním zahájení by bylo pozváno méně osob. S ohledem na nižší příjmovou stránku rozpočtu sjezdu, bude v letošním roce přesunutý Gala večer ČKS zpět do hotelu Voroněž, dojde k úspoře cca 1 mil. Kč. Zároveň budou zredukovány náklady na pořádání Kardioběhu.
  Výbor ČKS souhlasí s úhradou nákladů na pozvaného zahraničního řečníka PS Pediatrická kardiologie do výše 20 tis. Kč.
   
 5. Návrh na udělení Libenského medaile
  Výbor rozhodl o udělení druhé Zlaté mediale prof. Libenského za rok 2014 prof. Františku Kölbelovi. Prvním laureátem je prof. Fausto Pinto. Předání ocenění proběhne na Slavnostním zahájení sjezdu 4. května od 19,00 hodin na brněnském výstavišti.
   
 6. Hospodaření za rok 2013
  L. Klímová informovala členy výboru o předběžném výsledku hospodaření ČKS za rok 2013, definitivní zpráva bude předložena na dubnové schůzi výboru, kde bude schválen i rozpočet na rok 2014 s ohledem na výsledek v roce 2013.
   
 7. Klesající úhrady od ZP
  J. Kautzner podal základní informace. Na příští schůzi připraví podrobnější zprávu.
   
 8. XXIV. PSIK, 16. sympozium o chlopenních vadách – příprava, finanční krytí
  Výbor byl seznámen se zprávou, kterou vypracovala pí. Radka Tichá, která organizačně za ČKS zajišťuje obě tyto akce. Ekonomicky jsou zajištěny s předpokladem zisku. Registrace probíhá přes on-line registrační systém ČKS.
   
 9. MZ – lázně
  H. Skalická informovala o jednání pojišťoven vyvolaném úpravou indikačního seznamu pro lázeňskou péči.
   
 10. Různé:
  • Poděkování Mgr. Klemsové za podporu akce PS kardiologických sester a spřízněných profesí
   P. Riebauerová přečetla dopis od předsedkyně PS kardiologických sester a spřízněných profesí.
  • Žádost o grant MUDr. Irena Andršová, Brno
   Na základě doporučení grantové komise (prof. Hradec, prof. Kautzner, prof. Vítovec) výbor schválil udělení grantu dr. Andršové na rok 2014.
  • Bezplatné poskytnutí stánku České internistické společnosti na XXII. výročním sjezdu ČKS
   Výbor odsouhlasil.
  • Mezioborová meziresortní pracovní skupina pro vzácná onemocnění
   Výbor ČKS připravuje seznam pracovišť, která se starají o tzv. vzácné choroby.
   J. Popelová připraví dopis zástupcům jednotlivých kardiocenter, aby se vyjádřili, zda jsou aktivní v této oblasti a jaké choroby zkoumají
 • Zrušení členství na vlastní žádost členů
  • Řádní:
   MUDr. Petr Korol, Hradec Králové
   MUDr. Tamara Sládková, Praha
   MUDr. Tomáš Sedláček, Moravský Krumlov
   MUDr. Aleš Kučera, Havlíčkův Brod
   MUDr. Tomáš Hudeček
   MUDr. Slávka Kučerová
   MUDr. Jana Procházková, Brno
   MUDr. Miloš Miťal, Zlín
   MUDr. Monika Nývltová, Praha
   MUDr. Anna Vršecká, Liberec
   MUDr. Alexandra Frantíková, Teplice nad Bečvou
   MUDr. Oldřich Horák, Praha
   MUDr. Martin Štefánik
  • Mimořádní:
   Šťastná Zuzana, Brno
   Mgr. Zuzana Lavičková, Plzeň
  • Zahraniční:
   MUDr. Ivan Gonos, Rožňava
    
 • Ukončení členství z důvodu neuhrazení členského poplatku za rok 2013
  • Řádní:
   MUDr. Jan Votava, Praha
   MUDr. Jiří Vácha, Karlovy Vary
   MUDr. Petr Urbánek, Libá
   MUDr. Daniel Šulc, Třebíč
   MUDr. Jindřiška Šroubková, Plzeň
   MUDr. Štěpánka Šindelářová, České Budějovice
   MUDr. Blanka Schmidtmayerová, Bašť
   MUDr. Vojtěch Martinus, Jirkov
   MUDr. František Čapoun, Jičín
   MUDr. Kristýna Elstnerová, Praha
   MUDr. Tomáš Hill, Zbýšov
   MUDr. Emílie Hrdličková, Praha
   MUDr. Bogna Jiravská-Godulová, Horní Suchá
   MUDr. Josef Kořínek, Praha
   MUDr. Igor Katsytadze
  • Mimořádní:
   Lada Čechovská, Brno
   Ivana Červenková , Praha
   Barbora Frolová, DiS., Brno
   Lucie Golasovská, Ostrava
   Martina Hašková, Praha
   Michaela Holá, Brno
   Ing. Zdeněk Rajzl, Uherské Hradiště
   Lucie Kramářová, Ostrava
   Jana Kunstarová, Havlíčkův Brod
   Monika Štricová
   Hana Tiefenbachová, Ostrava
   Petra Wasková
  • Zahraniční:
   Rastislav Benčo, Spišská Nová Ves
   Anna Mľkva, Dubnica nad Váhom
   MUDr. Jana Pavlíková, Košice
   MUDr. Ivana Striežová, Banská Bystrica
   MUDr. Monika Lörinczová
   MUDr. Emília Behulová, Tesárske Mlyňany
    
 • Noví členové:
  • Řádní:
   MUDr. Aleš Klváček, Olomouc
   MUDr. Ondřej Kučerka,Praha
   MUDr. Petra Růžičková, Praha
   MUDr. Eva Dragounová, Vimperk
   MUDr. Tibor Stračina, Brno
   MUDr. Eva Škrabalová, Jihlava
   MUDr. Marek Kocvrlich, Olomouc
   MUDr. Josef Šírek, Příbram
   MUDr. Michaela Nováčková, Brno
   MUDr. Kristina Rűcklová, Praha
  • Mimořádní:
   Ladislava Budíčková, Plzeň
   Zdeňka Gregorová, Bystřice nad Pernštejnem
   Šárka Večerková, Kroměříž
   Mgr. Pavlína Mokrejšová, Plzeň
   Jana Nosková, Jablonec nad Nisou
   Ing. Martin Mudroch, Praha
  • Zahraniční:
   MUDr. Jana Borščová, Snina

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost