Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. února 2010 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, dr. H. Skalická, Doc. M. Táborský, dr. Škovránek, dr. L. Groch, Prof. J. Kautzner, prof. A. Linhart
Přizváni: prof. J. Hradec, Dr. Janota
Omluveni: doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. F. Toušek, prof. Vítovec

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu listopadové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen. Prof. Linhart informoval o výběrovém řízení, které vypsalo MZ na vypracování národních kardiologických standardů.

II. XVIII. Výroční sjezd ČKS
P. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: prozatím je objednáno 794m výstavní plochy od 42 vystavovatelů, přihlášeno 23 firemních sympozií, celkem dosud přihlášeno 1 011 osob, z toho 333 aktivní účast. Došlo celkem 165 abstrakt k ústní prezentaci, 113 k posterové prezentaci, 66 sesterských sdělení a 11 přednášek do sekce Mladých kardiologů. Z důvodu nízkého hodnocení bylo přesunuto z ústní sekce na postery 13 sdělení a zamítnuty byly 4 lékařská sdělení. Firmy Krka, Teva a Novartis se v letošním roce sjezdu nezúčastní. Bylo požádáno o záštitu nad sjezdem primátora města Brna, hejtmana JMK, rektora MU, kteří záštitu potvrdili. Dodatečně se požádal o záštitu i děkan MU, ten zatím nepotvrdil. Sjezdy pro příští dva roky budou ve dnech 16.-18.5.2011 a 13.-16.5.20112. Doc. Táborský informoval výbor, že do programu byly zařazeny přímé přenosy.
Prof. Linhart informoval o programových přípravách sjezdu. Finální program je již téměř hotov, doladí se jen maličkosti. Výbor ČKS odsouhlasil, že se nadále nebude platit členský poplatek UEMS za členy ČKS a nebude se žádat o kredity EBAC na sjezd ČKS. Prof. Aschermann navrhl jako laureáty pro čestná členství ČKS dr. Fejfušu a prof. Chaloupeckého – výbor odsouhlasil.

III. Rozvoj intervenční kardiologie v ČR
Prof. Widimský požádal výbor o názory na otázky projednávané na schůzích výboru PS intervenční kardiologie.

 1. Překlad ESC guidelines - žádost o oficiální překlad nových ESC guidelines pro koronární revaskularizace byla zamítnuta s tím, že není vhodné, aby některá guidelines ESC byla překládána a jiná ne.
 2. Specializační vzdělávání v intervenční kardiologii formou certifikovaného kurzu - výbor ČKS podpořil
 3. Vytvoření České asociace intervenční kardiologie, která by byla součástí ČKS. Výbor neodsouhlasil.

IV. Návrh rozpočtu na rok 2010
Prof. Špinarová se ze schůze omluvila, ale poslala členům výboru plán výdajů na rok 2010 emailem. Na příští schůzi plán přednese osobně.

V. Guidelines ČKS
Prof. Aschermann informoval, že je nutné do programu sjezdu zařadit oponenturu guidelines prof. Hradce – stabilní angina pectoris. Byli určeni oponenti prof. Aschermann a dr. R. Panovský.

VI. Grant na rok 2010
Na sekretariát ČKS přišla pouze jedna žádost o grant a to od dr. Hazukové. Žádost byla předána grantové komisi, která na příští schůzi výboru oznámí, zda doporučí ČKS grant finančně podpořit.

VII. Žádost kardiologie Na Bulovce o vyjádření k vykazování kódů 17620, 17621, 17629
Na sekretariát došla žádost z kardiologie Na Bulovce od dr. Jebavého o vyjádření k vykazování kódů 17620, 17621 a 17629. Výbor žádost zamítl.

VIII. Výběr nejlepší kazuistiky na téma „Diferenciální diagnostika dušnosti“
Na sekretariát došlo celkem 12 kazuistik na téma Diferenciální diagnostika dušnosti. Byli určeni oponenti – prof. Aschermann, prof. Widimský a dr. Skalická. Ti připraví posudky do konce dubna. Vítězové budou stejně jako vítězové sekce mladých kardiologů vyhlášeni na Gala večeru při sjezdu.

IX. Různé

 1. Přišla žádost od firmy GlaxoSmithKline o poskytnutní odoborného stanoviska k plánovanému zrušení národní registrace léku Lacipyl 6mg. Výbor souhlasí.
 2. Prof. Aschermann navrhl jako laureáta pro Udělení medaile prof. Libenského prof. Ošťádala – výbor odsouhlasil.
 3. Prof. Aschermann obdržel od prof. Kautznera dopisy ohledně kardiostimulátorů a ICD. Dopisy budou zaslány na ředitelství VZP a na vědomí MZ.
 4. Prof. Aschermann obdržel od prof. Rosolové překlad článku Výzkum v oblasti diabetes a vaskulární onemocnění a editorial, který napsala prof. Rosolová se žádostí o otištění v časopise Cor et Vasa. Prof. Aschermann přečte a dá k připomínkování emailem.
 5. Na sekretariát došla žádost z pracoviště nukleární medicíny Olomouc o souhlas pro vykazování kódu Ergometrie. Výbor žádost odsouhlasil.
 6. Na sekretariát došla žádost od firmy Incheba o odborný program na Mezinárodním zdravotnickém veletrhu Pragomedica v Praze. Výbor nemá zájem o přípravu odborného programu.
 7. 2.-5.6.2010 bude pořádaná akce Plicní cirkulace 2010. Prof. Aschermann informoval, že je dohodnutá záštita od prezidenta Václava Havla. Odborný program je na dobré úrovni a finance jsou zajištěny.
 8. V březnu bude Spring Summit v European Heart House – zúčastní se prof. Hradec a p. Pavézková.
 9. Prof. Aschermann informoval výbor o sportovní aktivitě Běhy do schodů pro zdravé srdce a žádosti o umístění banneru ČKS přímo na místě. Výbor souhlasí.
 10. Prof. Aschermann navrhl zvýšení platu sekretářce p. Pavézkové. Výbor odsouhlasil.
 11. Prof. Hradec informoval výbor o schůzce Nominační komise ESC, které se zúčastnil: budou nominováni tři kandidáti na pozici president-elect, z nichž dva se zúčastní voleb. Bude se volit 5 councilors. Prof. Kautzner se dostal mezi 8 kandidátů, kteří budou dále postupovat k volbám. Nominační komise navrhuje kandidáty na budoucí členy nominační komise. Celkem bylo kandidátů 31, největší podporu má prof. P. Widimský.

X. Noví členové
MUDr. Vomelová Soňa, Jihlava
MUDr. Škubalová Kateřina, Brno
RNDr. Pávková Goldbergová Monika, Velké Meziříčí
Varkočková Lenka, Praha
MUDr. Sabolová Lucia, Ostrov
Pavelková Renata, Ostrava-Poruba
MUDr. Janka Marek, Praha ,
MUDr. Zavadilová Lucie, Ostrovec
MUDr. Migra Martin, Martin
Konečný Jakub, Vnorovy
MUDr. Bláha Karel, Pardubice
MUDr. Lhotský Jan, Plzeň
MUDr. Kolouch Tomáš, Praha
Bašová Soňa, Praha
Smolíková Karolína, Praha
MUDr. Koubek Filip, Praha 8
DiS. Kašpar Tomáš, Praha
Růžičková Ida, J. Hradec
Bernátková Renata, Brno
Čermáková Jitka, Brno
Millionová Elena, Praha 5
Rybová Jana, Praha 6
Starostová Hana, Benešov
MUDr. Materna Ondřej, Praha
MUDr Baršovský Martin, Nový Jičín
Bc. Vajdová Marta, Ostrava-Poruba
Staňková Renata, Brno
Buřilová Jana, Brno
Jankulárová Jana, Brno
Slámová Alena, Brno
Urbánková Jiřina, Brno
MUDr. Škoda Jan, Praha
MUDr. Holubec Tomáš, Hradec Králové
Pešáková Michaela, Brno
Hrabovská Zuzana, Ostrava
MUDr. Borová Júlia, Třinec Podlesí
MUDr. Emmerová Jaroslava, Praha 2
MUDr. Beneš Jan, Praha
MUDr. Prosecký Robert, Brno
MUDr. Vaňová Petra, Nitra
MUDr. Jež Jiří, Brno
Dolejšová Veronika, Liberec 1
MUDr Urban Marián, Praha 4
MUDr. Malý Jiří, Praha
MUDr Plocarová Kateřina, Kladno
MUDr. Škorpík Jan, Třebíč
MUDr. Smržová Jana, Brno
MUDr. Žemličková Věra, Strakonice
MUDr. Burešová Miroslava, Vrbátky
Tifenbachová Hana, Ostrava
Dr. Medilek Karel, Manchester
MUDr. Bojanovská Kristina, Praha
Kovalčíková Jana, Praha
MUDr. Ing. Kučera Pavel, Liberec
Obžut Branislav, Starý Bohumín
MUDr Bortlíčková Beata, Ostrava-Poruba
MUDr. Plášek Jiří, Ostrava
MUDr. Paulů Petra, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 6.4.2010 ve 13,00 hod v Brně.

Zapsali: I. Pavézková, L. Klímová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost