Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. května 2010 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. L. Špinarová, prof. A. Linhart, doc. M. Táborský, prof. P. Widimský, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická, dr. L. Groch, dr. F. Toušek, prof. J. Kautzner, dr. J. Bytešník
Omluveni: dr. J. Škovránek, doc. V. Chaloupka

 1. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
  P. Klímová uvedla základní údaje o účasti: 3749 účastníků, z toho lékařů 2200, sester 1000. Prof. Aschermann poděkoval p. Klímové a p. Pavézkové, celému výboru a všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu 2010.
  Odborná i organizační úroveň byla, dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu, velmi dobrá. Byla dobře hodnocena změna z teplých obědů na bagety, protože díky tomu byla velká účast na poledních firemních sympoziích. Také velice dobře byly hodnoceny přímé přenosy.
  Zprávu ze sjezdu pošle do Cor et Vasa prof. Widimský, prof. Linhart, prof. Aschermann, prof. Vítovec, prof. Kautzner a sekretariát osloví předsedy pracovních skupin, aby napsali zprávy ze sjezdu.
   
 2. Různé
  1. Prof. Widimský informoval o návrhu PS Intervenční kardiologie na vznik certifikovaného kurzu IK s délkou trvání 1 roku. Podmínkou vstupu do tohoto kurzu by byla specializovaná způsobilost atestace z oboru kardiologie. Výbor o tomto hlasoval: 2 pro, 1 proti, 8 se zdrželo. Návrh tedy nebyl výborem přijat.
  2. Prof. Aschermann informoval o akci Udělení medaile prof. Libenského, která se letos uskuteční dne 8.6.2010 od 15.hod a laureátem je prof. Ošťádal.
  3. Prof. Aschermann informoval o žádosti společnosti pro výživu dětí, aby ČKS poskytla odbornou záštitu nad cyklem pořadů o správné výživě dětí. Výbor souhlasí.
  4. Prof. Aschermann informoval o přípravě dalších čísel CeV.
  5. Výbor ČKS odsouhlasil rozpočet 80 000 Kč na reklamní předměty na kongres ESC do Stockohlmu.

Příští schůze se uskuteční dne 29. června 2010 v Praze, od 14,00 hod.

 

 

 

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost