Zápis z Valné hromady ČKS konané dne 16. května 2010 v Brně

PROGRAM:

 1. Zpráva o činnosti od XVII. výročního sjezdu ČKS
 2. Zpráva o hospodaření ČKS v roce 2009
 3. Zpráva revizní komise ČKS
 4. Diskuse

 1. I. Zpráva o činnosti ČKS od XVII. výročního sjezdu ČKS – prof. M. Aschermann
  V roce 2009 se konaly 3 tradiční akce ČKS, a to XVII. výroční sjezd v Brně, Den mladých kardiologů dne 15.6.2009 v Brně a Kardiologické dny 26.-27.11. 2009 v Praze.
  V současné době má ČKS 14 pracovních skupin, které se aktivně účastní nejen Výročního sjezdu, ale i evropských akcí. V roce 2010 přibude ještě jedna pracovní skupina - PS Chorob myokardu a perikardu.
  ČKS podporuje registry: Plicní hypertenze, registr AHEAD, registr Kardiostimulátorů, registr Implantovaných kardioverterů defibrilátorů, registr Katetrizačních ablací a registr Kardiomyopatií.
  Byl zvolen předseda ČKS pro volební období 2011-2014 a bude jím prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
  V letošním roce bude také slavnostně udělena medaile prof. Libenského dne 8.6.2010 v Poděbradech, laureátem je prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal.
  Zpráva o činnosti byla Valnou hromadou odsouhlasena.
   
 2. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2009 – prof. L. Špinarová
  Pokladníkem prof. L. Špinarovou byla přednesena zpráva o hospodaření ČKS. Výnosy ČKS za rok 2009 činily 21 652 653,- Kč, náklady činily 18 517 379,-Kč, čistý zisk tedy činil 3 135 274,-Kč.
   
 3. Zpráva revizní komise ČKS
  Předsedkyně revizní komise prof. H. Rosolová informovala o výsledcích revize hospodaření a činnosti ČKS od minulého sjezdu, kterou provedla ve spolupráci s prof. Staňkem, prof. Veselkou a p. I. Pavézkovou. Revizní komise byla spokojena s hospodařením ČKS a neshledala závažné problémy. Zpráva revizní komise byla Valnou hromadou odsouhlasena.
   
 4. Diskuse
  Prof. Widimský apeloval na členy ČKS, kteří nemají zaplacené členské poplatky, aby tak neprodleně učinili. Těm, kteří nedoplatí, bude členství v ČKS zrušeno. Dr. Berka se dotázal na registr Revaskularizačních výkonů, zda-li takový registr existuje. Prof. Aschermann informoval, že takový registr je, ale není podporován z finančních zdrojů ČKS.

 

 
Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost