Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 9.5.2017 v Brně

Přítomni: prof. Špinarová, prof. Bultas, prof. Hradec, dr. Janský, prof. Špinar, prof. Vítovec
Omluveni: doc. Ludka

1.Hodnocení aktivity PS na ČKS 2017
Prof.Špinarová poděkovala všem za příspěvky do 2.čísla časopisu Remedia, který byl vydán u příležitosti sjezdu a zdarma rozdáván účastníkům. Zájem byl obrovský, časopis byl velmi rychle rozebrán. Zvláštní poděkování patří prof. Bultasovi a Hradcovi za koordinaci čísla. Výbor se shodl na tom, že příští rok znovu zajistí vydání tohoto čísla.
Výbor velmi ocenil prezentaci PS v úterním čísle Sjezdových novin, kde bylo věnováno místo prestižnímu bloku PS Hotlines. Velké poděkování patří prof. Špinarové a prof. Vítovcovi za koordinaci. V této souvislosti byl vznesen požadavek  výboru, aby příští rok měl blok Hotlines, jako prioritní, lepší časové zařazení (nikoliv jako poslední blok), což ovlivnilo nižší účast posluchačů.
Program PS na výročním sjezdu ČKS byl hodnocen jako zdařilý s velkým zájmem kardiologů.

2. Aktivity PS mimo sjezd ČKS
Výbor se shodl, že opět přispěje svým blokem na VI. Kardiovaskulárních dnech FN Ostrava. Prof. Špinarová bude kontaktovat prim. Homzu a domluví konkrétní podobu bloku. Bylo navrženo využít sdělení z ČKS.
Výbor oslovil prof. Špinara jako předsedu ČASS, aby se PS spoluúčastnila Dne srdečního selhání 2017. Prof. Špinar tuto aktivitu přivítal a požádal členy výboru o návrh bloků do konce srpna 2017.
Členové výboru byli požádáni, aby zvážili i možnost dalších aktivit  PS

3. Další schůze výboru proběhne 1.12.2017 u příležitosti Dne srdečního selhání v IKEM Praha.

 

V Brně 9.5.2017
prof.MUDr.Lenka Špinarová, PhD
předsedkyně výboru PS KV farmakoterapie

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost