Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 16.9.2019 v Brně

Zápis ze schůze PS KV farmakoterapie konané 16.10.2019 v salónku Dietrichsteinského paláce v Brně  při příležitosti Dne srdečního selhání  České asociace srdečního selhání

Přítomni: prof. Hradec, dr. Janský, prof. Ludka, prof. Špinar, prof. Špinarová, prof. Vítovec
Omluven: prof. Bultas

 

1. Hodnocení aktivity PS

Ve dnech 19.- 21.9.2019 se konala 8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie v Rožnově pod Radhoštěm, kde se aktivně za výbor zúčastnil prof. Vítovec a dr. Janský.

Z mailové komunikace s prof. Bultasem  vyplynulo, že Farmakodny 2019 v Praze již měly naplněný program a na přislíbený blok PS KVFT se již nenašlo místo, takže přednášky se nemohly uskutečnit.

17.-18.10.2019 proběhnou tradiční 8. Kardiovaskulární dny v Ostravě, kde je PS spoluorganizátorem a kde budou přednášet: dr. Janský, prof. Ludka, prof. Špinar a prof. Špinarová.

2. Aktivita PS na sjezdu ČKS

Pracovní skupina dostala přidělené 2 bloky po 60 min a 1 blok 90 min Farmakologická hotlines. Členové výboru byly vyzváni, aby se zamysleli nad náplní bloků a náměty dodali mailem do konce listopadu prof. Špinarové. Prof. Hradec a prof. Bultas byli požádáni o uspořádání tradičního 2. kardiologického čísla časopisu Remedia, kde budou publikována farmakologická hot lines a některé přehledné přednášky a články.

3. Volba nového předsedy PS

Byla provedena volba nového předsedy PS. Jednohlasně byl všemi přítomnými zvolen prof. Špinar, který se této funkce ujme společně s novým výborem PS na sjezdu ČKS v květnu 2020 v Brně. Do té doby musí být také uspořádány volby nového výboru.

4. Další schůze výboru proběhne v květnu 2020 u příležitosti výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

V Brně 16.10.2019

prof. MUDr. Lenka Špinarová, PhD
předsedkyně výboru PS KV farmakoterapie

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost