Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 23.11.2018 v Praze

Zápis ze schůze PS KV farmakoterapie konané 23.11.2018 v hotelu Pyramida při příležitosti Českých kardiologických dnů

Přítomni: prof.Bultas, dr. Janský, prof.Špinar, prof. Špinarová, prof. Vítovec, Omluveni: prof. Hradec, doc. Ludka

1.  Návrh programu PS na sjezd ČKS 2019. PS bude mít 2 bloky po 60 min a dále bude tvořit HOT lines jako blok ČKS v délce 90 min.

HOT lines: předsedající: prof. Špinarová, dr. Janský

DECLARE- prof. Špinar

TRANSITION- doc Bělohlávek

MARINER- prof.Špinarová

ARRIVE+ASCEND+ASPIRE-dr.Janský

REDUCE- prof.Hradec

COMPASS- pantoprazolová větev- prof. Bultas

COMANDER- prof.Vítovec

ATTR-ACT- prof. Paleček

TRED-HF – doc. Krejčí

PIONEER-HF- přednášející bude určený

 

Blok 60 min: Farmakoterapie u metabolického syndromu, předsedající: doc.Ludka,prof.Vítovec

  1. Perorální antidiabetika- prof. Špinar
  2. Hypolipidemika- dr.Janský
  3. Antihypertenziva u pacientů s metabolickým syndromem -prof.Souček

Blokcelkem  60 min: na 30 min Pro a proti: Beta blokátory u fibrilace síní a srdečního selhání, předsedající: prof. Hradec, doc.Ludka

Pro: prof. Vítovec,  proti: prof Špinar

Pro a proti: Omega-3MK

Pro: doc. Vrablik, proti: prof. Bultas

2. Bylo odsouhlaseno, že se PS bude aktivně podílet na druhém čísle časopisu Remedia, které vychází u příležitosti sjezdu ČKS. Jako koordinátoři byli navrženi  prof. Bultas a prof. Hradec.

3. Prof. Bultas nabídl PS jménem České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii účast na jejich Farmakodnech 2019 v polovině září v Praze. Tato nabídka byla s díky přijata.

4. Další schůze výboru PS se bude konat u příležitosti ČKS v květnu 2019.

 

Zapsala: prof.MUDr Lenka Špinarová, PhD,
předsedkyně PS KV farmakoterapie

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost