Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 14.5.2019 v Brně

Zápis ze schůze PS KV farmakoterapie konané 14.5.2019 v salónku S6  na Brněnském výstavišti při příležitosti XXVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti

Přítomni: prof.Bultas, prof. Hradec, dr. Janský, doc. Ludka, prof.Špinar, prof. Špinarová, prof. Vítovec

1.Hodnocení aktivity PS na ČKS 2019

Prof.Špinarová poděkovala všem za příspěvky do 2.čísla časopisuRemedia, který byl vydán u příležitosti sjezdu a zdarma rozdáván účastníkům. Zájem byl obrovský, časopis byl velmi rychle rozebrán. Zvláštní poděkování patří prof. Bultasovi a Hradcovi za koordinaci čísla.

Výbor rovněž ocenil prezentaci PS v pondělním čísle Sjezdových novin, kde bylo věnováno místo prestižnímu bloku PS Hotlines.

Velmi pozitivně byla hodnocena účast na blocích PS ať již samostatných nebo pořádaných ve spolupráci s Českou asociací srdečního selhání. Bylo vyzdvihnuto, že i úterní blok, který byl zařazený jako první do Rotundy dokázal zaplnit tento velký prostor, tak jako následující blok Pro a proti  sál Morava.Program PS na výročním sjezdu ČKS byl hodnocen jako zdařilý s velkým zájmem kardiologů.

2. Aktivity PS mimo sjezd ČKS

Výbor se shodl, že opět přispěje svým blokem na VIII. Kardiovaskulárních dnech 17.-18.10.2019v Ostravě. Prof. Špinarová bude kontaktovat prim. Homzu a domluví konkrétní podobu bloku. Za výbor PS se aktivně zúčastní: doc. Ludka, prof. Špinar a prof. Špinarová.

Výbor oslovil prof. Špinara jako předsedu ČASS, aby se PS spoluúčastnila Dne srdečního selhání 16.10.2019 v Brně. Prof. Špinar tuto aktivitu přivítal( po předchozím schválení výborem ČASS na schůzi 11.5.2019) a požádal členy výboru o návrh podoby bloku v délce trvání 1 hodiny. Předběžně byly navrženy HOTlines obohacené o nové studie z ESC v Paříži.

Prof. Bultas upřesnil účast PS na Farmakodnech 2019 v Praze, které jsou pořádané  Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii. Jednalo by se o obsazení 2 bloků 12.9.2019. V prvním bloku na téma: Novinky v oblasti antikoagulace a antiagregaceby vystoupili: doc. Ludka- Trombolýza, prof.Špinar – Antikoagulace, dr. Janský- Antiagregace, prof. Bultas- Lékové interakce a v druhém na téma Léčba srdečního selhání: prof.Hradec – Digoxin, prof. Špinarová- Blokáda RAAS, prof. Vítovec- Inhibice SNS, prof. Špinar-Diuretika a glifloziny.

3. Další schůze výboru proběhne 25.11.2019 u příležitosti Českých kardiologických dnů v Praze.

V Brně 14.5.2019 prof.MUDr.Lenka Špinarová, PhD
předsedkyně výboru PS KV farmakoterapie

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost