Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 8.5.2018 v Brně

Přítomni: prof. Špinarová, prof. Bultas, prof. Hradec, dr. Janský, doc. Ludka, prof. Špinar, prof. Vítovec  

1. Hodnocení aktivity PS na ČKS 2018

Prof.Špinarová poděkovala všem za příspěvky do 2.čísla časopisu Remedia, který byl vydán u příležitosti sjezdu a zdarma rozdáván účastníkům. Zájem byl obrovský, časopis byl velmi rychle rozebrán. Zvláštní poděkování patří prof. Bultasovi a Hradcovi za koordinaci čísla. Výbor se shodl na tom, že příští rok znovu zajistí vydání tohoto čísla.

Výbor velmi ocenil prezentaci PS v úterním čísle Sjezdových novin, kde bylo věnováno místo prestižnímu bloku PS Hotlines.  V této souvislosti zazněl námět, aby příští rok měl kratší trvání a byly zařazeny pouze klíčové studie. Jako velmi zdařilý byl hodnocen námět pro PRO a PROTI.

2. Aktivity PS mimo sjezd ČKS

Výbor se shodl, že opět přispěje svým blokem na VII. Kardiovaskulárních dnech FN Ostrava.

Již na schůzi výboru ČKS 6.5.2018 byla schválena záštita ČKS této akci. Termín konání je 4.-5.10.2018 a PS byla požádána o blok v délce 90 min. Bylo navrženo využít sdělení z ČKS.

Konkrétní podoba bloku je následující: předsedající: prof. Bultas, prof. Hradec a dr. Janský

Název: Co hýbe kardiovaskulární farmakoterapií

  1. Pro a proti: Nastává soumrak aspirinu? – ANO dr. Janský
  2.                  Nastává soumrak aspirinu? – NE  prof.Bultas
  3. Protizánětlivá léčba u aterosklerózy- prof. Hradec
  4. Biologická léčba v kardiologii – prof. Bultas

Výbor oslovil prof. Špinara jako předsedu ČASS, aby se PS spoluúčastnila Dne srdečního selhání 2018 v Hradci Králové. Prof. Špinar přednese tento návrh výboru ČASS.

3. Další schůze výboru proběhne u příležitosti Dne srdečního selhání v Praze.

 

V Brně 8.5.2018

prof. MUDr.Lenka Špinarová, PhD
předsedkyně výboru PS KV farmakoterapie

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost