Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 20.11.2017 v Praze

Přítomni: prof.Špinarová, prof. Bultas, prof.Hradec, dr. Janský, prof. Špinar

Omluven: doc. Ludka, prof. Vítovec

1. Prof. Špinarová přivítala účastníky a seznámila s programem schůze.

2. Byl vytvořen návrh bloků PS na výroční sjezd ČKS v Brně 2018

HOT lines: tradiční blok 90 min, který zajišťuje PS
Předsedající: prof. Špinarová, dr. Janský

Studie CANTOS- prof.Hradec
Studie REDUAL-PCI: dr. Janský
Studie COMPASS- prof.P.Widimský
Studie Odyssey-prof.Špinar
Studie RELAX 2 HF- prof. Špinarová
Studie EXSCELL – prof.Vítovec
Studie REVEAL – prof.Bultas
Studie DETO2X-AMI – doc. Ludka
Studie ORBITA – prof. Aschermann

Aktuality z kardiovaskulární  farmakoterapie – blok a 60 min
Předsedající: prof.Špinar, dr. Janský

Kardiotoxicita onkologické léčby – prof.Pudil - 15 min
Kardiotoxicita metamfetaminu (mařenky) a kokainu (káčko) – prof.Vítovec - 15 min
Perspektivy hypolipidemické léčby – prof. Bultas - 15 min
Novinky v léčbě akutního srdečního selhání aneb o čem se nemluví – prof. Špinarová - 15 min

Pro a proti      Co hýbe farmakoterapií – blok 60 min
Předsedající: prof. Hradec, prof. Vítovec

Nahradí ARNI ACEI/AARB v léčbě srdečního selhání?         30 min
ANO – doc. Bělohlávek - 12 min
NE - prof.  Špinar - 12 min
Diskuze - 6 min
Nastává soumrak aspirinu? - 30 min
ANO – dr.Janský - 12 min
NE -    prof.Bultas - 12 min
Diskuze - 6 min

3. PS se zúčastnila svým blokem VI. Kardiovaskulárních dnů konaných  5.-6.10.2017 v Ostravě. Byla domluvena i účast na příští rok a akce byla výborem velmi kladně hodnocena.

4. Členové výboru PS  podporují vydání 2. čísla Remedií v roce 2018 s kardiologickou tématikou, kam pošlou své příspěvky  z hot-lines a bloků PS.  Další příspěvky jsou vítané. Termín dodání je konec března 2018. Číslo bude koordinovat  prof. Bultas a prof. Hradec.

Další schůze výboru PS se bude konat u příležitosti sjezdu ČKS v květnu 2018.

V Praze  20.11.2017
prof.MUDr. Lenka Špinarová, PhD, FESC – předsedkyně PS 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost