Zápis ze schůze PS Kardiovaskulární farmakoterapie pořádané 17.5.2016 v Brně

Přítomni (abecedně, bez titulů): Hradec J., Janský P., Ludka O., Špinar J., Špinarová L., Vítovec J.

Omluveni: Bultas J.

1. Výbor PS se poprvé sešel v novém složení podle výsledků voleb. Dr. Janský předal předsednictví prof. Špinarové a stal se tím místopředsedou PS.  Bylo dohodnuto, že schůzí výborů za PS se bude v Brně účastnit prof. Špinarová a v Praze dr. Janský.

2. Prof. Špinarová poděkovala členům výboru za organizaci a prezentaci na sjezdu ČKS, kde byla na všech blocích PS hojná účast posluchačů.
Dr. Janský  informoval výbor že byla bez jeho vědomí jako předsedy PS zařazena další sdělení do bloku Hotlines. Tento postup ohodnotil výbor jako nepřijatelný.
Rovněž tak není možné prezentovat v sekci Hotlines studie již jednou prezentované či starší než 12 měsíců.

3. Byla odsouhlasena účast PS  blokem Novinky v léčbě metabolického syndromu na V. Kardiovaskulárních dnech FN Ostrava v říjnu 2016. Přednášející budou: prof. Špinarová,prof.Špinar, dr. Janský, doc. Ludka a bude též požádán prof. Souček. Komunikaci zajistí prof. Špinarová.

4. Prof. Hradec připomněl spolupráci s časopisem Remedia, kdy PS tradičně přispívala do druhého čísla, které bylo vydávané v době konání sjezdu ČKS. PS má zájem v této tradici pokračovat a prof. Hradec bude takto informovat vedení časopisu.

5. Další schůze výboru PS se bude konat u příležitosti Českých kardiologických dnů v Praze.

 

V Brně 17.5.2016

zapsala prof.MUDr Lenka Špinarová, PhD
Předsedkyně PS   

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost