Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 26. 3. 2019 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, M. Fiala,J. Šťásek, P. Widimský,M. Aschermann, M. Hutyra, D. Marek,M. Mates
Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: H. Skalická, D. Pospíšil, J. Špinar,J. Honěk
Omluveni:,J. Doležel, M. Branny, P. Neužil, E. Sovová, J. Bělohlávek, T. PalečekJ. Janoušek,R. Čihák,P. Kala, L. Špinarová

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z lednovéschůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2. Výsledky voleb do výboru ČKS pro volební období 2019-2023
M. Táborský informoval výbor ČKS o výsledcích voleb do nového výboru ČKS. Výsledky jsou zveřejněny na webu ČKS. První schůze nového výboru ČKS bude dne 18.6.2019.

3. Definitní program Výročního sjezdu ČKS 2019
A. Linhart prezentoval výboru ČKS definitivní program Výročního sjezdu 2019. V této podobě bude zveřejněn v pdf formě na webu ČKS.

4. Udělení compliance akce
Výročnímu sjezdu 2019 bylo uděleno compliance. Zveřejněno na webu www.ethicalmedtech.eu

5. Zpráva organizačního výboru Sjezdu 2019
Dne 9.3.2019 bylo odeslání potvrzení o předsednictví/ přednášení. Celkový počet zařazených sdělení je 675. Finančně je akce zcela zajištěná.

6. Zpráva o hospodaření ČKS 2018
Daňovým poradcem byla vypracována zpráva o hospodaření ČKS. Tato bude prezentována na členské schůzi na Výročním sjezdu.
21. března byl odeslán e-mail všem předsedům Asociací a PS se zprávou o stavu jejich hospodaření za loňský rok (v případě organizace akce přes ČKS).

7. Odborné stanovisko ČKS antitrombotická léčba
P. Widimský informoval o záměru na vznik odborného stanoviska Sekundární prevence ischemické choroby srdeční a periferní aterosklerozy kombinací antiagregační a antikoagulační léčby. Odborné stanovisko by mělo být společné s ČIS a ČAS ČLS JEP k výsledkům studie COMPASS. Výbor souhlasí s vypracováním stanoviska a publikací v CorVasa.

8. Výkony jednodenní intervenční kardiologie
M. Mates informoval výbor o současném stavu vytvoření jednotných podmínek pro všechna kardiocentra. Bude následovat výzva k dalšímu jednání s VZP.

9. Granty ČKS – Kardio 35 a KardioTech – ESC 2019
M. Táborský prezentoval seznam všech žadatelů o cestovní gran na kongres ESC 2019 z řad PS PSKardio 35 a KardioTech. Celkový počet žadatelů je 59. Výbor souhlasí s udělením cestovního grantu. Finančněje zajištěno.

10. Věstník Kardiocentra 2019
Koordinace MZČR – ČKS – vedení VZP. Své požadavkyzašlou ČASR, ČAIK, ČASS. Mgr. Křemenová z VZP navrhla schůzku 2.4., které se zúčastní M. Táborský a P. Widimský a A. Linhart.

11. Cor et Vasa
Číslo 1/2019 vyšlo elektronicky – open access. Tištěná verze se zasílá pouze předplatitelům, kterých je v současné době 78. Cena je 100,- Kč/číslo. Redakční rada zůstává stejná. Budou digitalizována i starší čísla CeV, která budou dostupná v Actavii. Chybí roky 1994-1999, ale již víme, kde je získat. Je nutné zvýšit aktivitu českých autorů.

12. Různé:
a)    Seznam zdravotních výkonů – ČKS dostala možnost se vyjádřit v připomínkovém řízení k seznamu zdravotních výkonů. Výbor ČKS k tomuto nemá připomínek a souhlasí s návrhem vyhlášky.
b)    Stereotaktická radiochirurgie – MZ požaduje vyjádření ČKS k žádosti FN Ostrava k certifikaci metodiky stereotaktická radiochirurgie neinvazivní ablace komorové tachykardie. V tuto chvíli ČKS nedoporučuje hrazení výkonu.
c)    Žádost o záštitu – L. Špinarová požádala výbor o záštitu ČKS na tradiční akci VIII. Kardiovaskulární dny, které se uskuteční tentokrát v Ostravě, 17.-18.10.2019. Výbor s udělením záštity souhlasí.
d)    A. Linhart informoval výbor o termínu akce Prague Prevention 2020 a to konkrétně na 29.1. Bude přizván zástupce EACP.
e)    A. Linhart informoval výbor, že na České kardiologické dny bude přizván jako řečníkpředseda EuropeanHeartAsscociation.
f)    A. Linhart informoval výbor o akci Europrevent– PS Preventivní kardiologie byla požádána o spolupráci při této aktivitě.
g)    J. Špinar informoval výbor, že Den srdečního selhání bude 16.10.2019 v Dietrichsteinském paláci.

12. Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. David Bauer, Praha
MUDr. Tomáš Kníže, Praha
MUDr. Hynek Mička, Litoměřice
MUDr. Jitka Pumprlová, Olomouc
MUDr. Martin Ryšavík, Ostrava
MUDr. Jana Sedláková, Liberec
MUDr Jakub Toman, Praha
MUDr. Robert Topalo, Praha
MUDr. Martin Tropp, Ostrava
MUDr. Natália Vahančíková, Praha
MUDr. Kristýna Vymětalová, Liberec

Řádní – nelékaři:
Bc. Lenka Feithová, Brno
Simona Hidegová, Brno

Mimořádní:
Štěpánka Cvopová, Praha
Vladimír Jančík, Praha
Sylva Maršíková, Brno
Šárka Stráská, České Budějovice

Zahraniční:
MUDr. Denisa Ksenicová, Košice, SR
MUDr. Lukáš Plachý, Košice, SR
MUDr. Tomáš Uher, Malacky, SR
MUDr. Marianna Vachalcová, Košice, SR

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne12.5.2019 od 11.30 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost