Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. 1. 2019 v Brně

Schůze výboru ČKS, 22.1.2019, 13.00hod, kancelář ČKS, Brno

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, M. Fiala, J. Janoušek,R. Čihák,J. Šťásek, P. Kala
Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: H. Skalická, D. Pospíšil, M. Holická, J. Špinar, L. Špinarová
Omluveni:J. Honěk,J. Doležel, M. Branny, P. Widimský, P. Neužil, M. Aschermann, E. Sovová, M. Hutyra, D. Marek,M. Mates, J. Bělohlávek, T. Paleček

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z listopadové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2. Rozpočet ČKS 2019
M. Táborský prezentoval výboru návrh rozpočtu ČKS pro rok 2019. Výbor souhlasí.

3. Výroční sjezd ČKS 2019
A.Linhart informoval výbor o schůzi programového výboru sjezdu, která proběhla dne 15.1.2019. Prezentoval návrh programu, se kterým výbor jednohlasně souhlasí.
M. Táborský informoval výbor o organizačních přípravách sjezdu. Smlouvy s hlavními sponzory jsou podepsané, další jsou v řešení. Návrhy na významná ocenění ČKS jsou:
- Medaile Libenského: Prof.Aschenbach, P. Němec
- Cena za celoživotní přínos v kardiologii: J. Nečas, J. Popelová-Rubáčková
- Čestní členové – Č. Čihalík, V. Adámková, J. Vlašínová, T. Janota

5. Cor et Vasa
Byl ukončen smluvní vztah s firmou Elsevier. Následně bude časopis vycházet již pouze elektronicky – přes redakční systém ACTAVIA.

6. Aktualizace věstníku KV center MZČR 2019
Návrh ČKS na aktualizaci byl akceptován MZČR a VZP. Nově budekomplexní KV centrum s transplantačním programem, komplexní KV centrum, kardiovaskulární centrum.
Akceptace žádosti ČASR – výkony s TS punkcí. Možnost zapracovat připomínky asociací a PS. Výbor souhlasí s touto koncepcí věstníku.

7. Klinické doporučené postupy
ICHS – aktuální stav doplní P. Widimský
Nově: AZV akceptovala návrh na KDP pro srdeční selhání
Fibrilace síní je v zásobníku projektů.

9. Žádost KV Centra Ustí nad Labem
Na výbor ČKS došla žádost KV Centra Ústí nad Labem o souhlas výboru ČKS s návrhem na transformaci stávajícího KV centra na komplexní kardiovaskulární centrum. Výbor ČKS bere tuto žádost na vědomí.

10. Žádost o uznání úhrady echokardiografie internistou
Na výbor ČKS došla žádost od dr. Palkovského se specializovanou způsobilostí pro vnitřní lékařství o posouzení kompetence o provádění ECHOKG vyšetření. Výbor se žádostí nesouhlasí.

11. Sjezd ČAAMK
H. Skalická informovala výbor ČKS o průběhu Sjezdu ČAAMK, který se uskutečnil ve dnech 18.-19.1.2019 v Olomouci. Akce se zúčastnilo 210 účastníků, program na vysoké úrovni. Celkově byla akce velmi úspěšná.

12. Různé:
Žádost o souhlas s uvedením loga ČKS na akci „20 let resynchronizační léčby“, která bude realizována v červnu 2019 v IKEM. Výbor souhlasí.
Pořízení klimatizační jednotky do kanceláře v Brně – výbor souhlasí.


13. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Dávid Balázsik, Zlín
MUDr. Michal Bartoš, Praha
MUDr. LiudmylaChentsová, Teplice
MUDr. Milan Dusík, Praha
MUDr. Aneta Dvořáková, Praha
MUDr. Hana Grünfeldová, Kutná Hora
MUDr. František Haltuf, Hradec Králové
MUDr. Simona Hermanová, Brno
MUDr. Petra Kadlečková, Liberec
MUDr. Tereza Kaprová, Praha
MUDr. Martina Kaščáková, Praha
MUDr. Viktor Klančík, Praha
MUDr. Jiří Koreš, České Budějovice
MUDr. Alžběta Látalová, Kyjov
MUDr. Matěj Ligas, Praha
MUDr. Anna Matoušková, Zvole
MUDr. Magdalena Oravcová, Brno
MUDr. Lucie Petroušová, Praha
MUDr. Markéta Picková, Jihlava
MUDr. Marek Sala, Brno

Řádní – nelékaři:
Ing. Ivana Jordánová, Brno
Ing. Klára Měsíčková, Brno
Petr Moučka, Praha
Bc. Kamila Opravilová, Brno
Ing. Veronika Pelikánová, Brno
Ing. Nikola Semeráková, Brno

Mimořádní:
Anna Pražáková, České Budějovice

Zahraniční:
MUDr. Khaled Abouelasaad, Ghana
MUDr. Roman Ivanoc, Německo

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne26.2.2019 od 13.00hod v Praze.


Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost